Menu

Slobodná vôľa

Slobodná vôľa

 

Veľa sa napísalo a polemizovalo o slobodnej vôli človeka. Filozofi všetkých čias – aj bežní „debatéri“ všetkých čias – už predložili na túto tému všetky možnosti, alebo takmer všetky.

Extrémne postoje sa situujú medzi absolútne predurčenie, ktoré oberá človeka o všetky rozhodnutia, a bezhraničnú ľudskú slobodu, ktorej motorom nie je nič viac než želanie - smutný tieň vôle. 

Zástancovia predurčenia oscilujú súčasne medzi nevyhnutným bohom, ktorý stvoril tento svet predurčujúc všetko, až do najmenšieho detailu, a iným „bohom", rovnako nevyhnutným, ktorým je nič alebo náhoda, alebo „načo to všetko...", ktorý spôsobuje, že akékoľvek ľudské úsilie nemá význam.

Zástancovia slobodnej vôle sa pohybujú medzi bohom, ktorý necháva človeka konať podľa jeho
vlastného kritéria, ale iba preto, aby ho skúšal, až po boha, ktorému nezáleží na ľudskom osude, pretože sa pohybuje v iných sférach, alebo až po človeka, ktorému nezáleží na názore, ktorý na neho boh má.

Filozof Platón použil v svojej dobe zaujímavú metaforu ako príklad otázky slobodnej vôle a predurčenia. Hovoril, nech si predstavíme loď, ktorá má pevne daný smer a kapitána, ktorý ju riadi na ceste určenej k cieľovému prístavu: to zodpovedá predurčeniu, tomu, čo je nevyhnutné. Avšak počas cesty sa pasažieri môžu slobodne pohybovať po lodi a zaujímať rozličné formy správania sa: to je časť slobodnej vôle, ktorá zodpovedá človeku.

Ako filozofi – teda ako milovníci múdrosti – si tiež myslíme, že existujú idey, ktoré nevychádzajú z módy a pretrvávajú napriek polemikám a kontroverziám. To je aj prípad toho, čo predkladá Platón. Univerzum, vo svojej veľkosti, funguje podľa istých zákonov, ktoré nám unikajú, či už preto, že sú také zložité, alebo preto, že sú také jednoduché; my sa však týmto zákonom nemôžeme vyhnúť, kým sme súčasťou Univerza. V tomto aspekte je naša slobodná vôľa nie obmedzená, ale koordinovaná so smerom Univerza.

Na druhej strane je tu však veľa aspektov, ktoré sa nás týkajú; máme široké pole možností konania a evolúcie, v ktorej je človek aktívnou zložkou tým viac, čím viac je aktívne jeho vedomie, čím viac je rozvinutý jeho úsudok a jeho zdravý rozum. A to je slobodná vôľa, ktorú by sme nemali premárniť ani ňou opovrhovať, pretože zdanlivo nepohne hviezdami, ale môže zmeniť dráhu iskry svetla, takej dôležitej, ako je osud každej ľudskej bytosti.

 

Delia Steinberg Guzmán 

Hore