Menu

Aby tvoja duša rástla

Aby tvoja duša rástla

 

Neodvolávam sa na tvojho Božského Ducha, ktorý ako taký nemôže rásť, ani ubúdať, zrodiť sa ani zomrieť, ale na tú vyššiu časť v nás, ktorú zvyčajne nazývame Duša. 

Všetci vedia, že napríklad fyzické cvičenie rozvíja svaly a že akékoľvek učenie sa musí zakladať na vytrvalosti posilňovaní toho, čo chceme aby narástlo, či už ide o zvládnutie jazyka alebo o ovládanie akéhokoľvek prístroja.

Rovnako tak, ak chceš, aby tvoja Duša rástla, musíš ju neúnavne cvičiť každý deň. Na to však nie sú nevyhnutné zvláštne cvičenia, ale stačí správna pozornosť, prirodzene nasmerovaná na to, čo je duchovné. Keď pozoruješ kôru stromov alebo listy rastlín, ako sa otáčajú za svetlom, pokús sa vnímať to, čo sa nachádza viac vnútri, čo je pohonom a príčinou toho, čo vidíš na povrchu.

Zvykni si vnímať Božské ruky prostredníctvom toho, čo ťa obklopuje, študujúc všetky veci pozorne a s čistotou a nevinnosťou malého dieťaťa. Zvykni si častejšie sa zastaviť počas dňa, uprostred svojej práce a zhonu, aby si aspoň niekoľko minúť venoval pozorovaniu. Uveď svoje telo do pohodlnej pozície, aby ťa nerušilo..., a pozoruj, načúvaj. Nepohybuj sa, nerob žiadny hluk, dokonca ani svojou mysľou, a uvidíš ako sa ti odhaľujú veci skryté obyčajnému smrteľníkovi. A tieto veci nie sú na to, aby si ich rozhlasoval na všetky strany alebo sa nimi vystatoval, ale aby si si uvedomil existenciu myriád bytostí a prirodzenú harmóniu, ktorá vládne v Univerze. Pokiaľ to správne pochopíš, staneš sa skromnejším a vnímavejším k veciam Ducha.

Aby tvoja duša rástla, musíš ju najskôr začať vnímať a ešte pred tým utíš v rámci tvojich možností hluk tvojej osobnosti, pretože uprostred hlasitého revu iba ťažko začuješ šepkanie mudrca.

Nie je potrebné, aby si sa stal askétom v akomkoľvek zmysle (čo by sa ti napokon mohlo zdať ťažko dosiahnuteľné), ale aby si jednoducho každej veci pridelil jej naozajstné miesto a jej skutočnú dôležitosť. Že musíš jesť? Jedz teda, ale nevyžívaj sa v tom a ani nevyhľadávaj pochúťky, ktoré vedú k pahltnosti. A takto konaj vo všetkom inom. Kontroluj svoju predstavivosť, pretože v nej sa bahno tohto sveta javí ako zlaté a ženie ťa k neustálemu hľadaniu pokladov, ktoré sa ti nakoniec rozplynú v rukách.

A takéto jednoduché veci musíš uskutočňovať, aby tvoja Duša rástla.

 

Jorge Angel Livraga

Hore