Menu

Čo je to inšpirácia?

Čo je to inšpirácia?

 

Toto je otázka, ktorú v nás vyvolávajú skutočné majstrovské diela, geniálne výtvory a činy, ktoré dokázali uskutočniť niektorí ľudia, vedení akoby zvláštnymi silami, ktoré boli zjavne vyššími než oni sami. Čo to bolo za magickú iskru, ktorá im viedla ruku? Aké neobyčajné prúdy dokázali nasledovať?

Táto otázka sa týka aj nás osobne vo chvíľach, kedy chceme čo najlepšie vyjadriť to, čo cítime a čo si myslíme, aj keď nevieme, ako to urobiť. A kladieme si ju tiež vtedy, keď v sebe cítime prázdnotu bez myšlienok a citov, akoby sme boli vrecom z kože a kostí bez iných prejavov života.

Vtedy si pripomíname veľkých tvorcov, ktorí vedeli naviazať spojenie s inšpiráciou a odhaliť jej tajomstvo. Dá sa snáď tvrdiť, že existuje most medzi ľuďmi a svetom ideí, ktorý dokáže vytvoriť puto, ktoré nazývame inšpirácia? A možno, že žiadny taký most, žiadne také puto medzi nami a týmto svetom neexistuje, pretože ak by to tak bolo, tí ktorí by sa odvážili cez most prejsť, by nám rozprávali ako to urobili a kam sa dostali. Možno, že každý človek musí rozhodiť svoje vlastné siete na základe svojich vlastných prostriedkov a v tom spočíva tajomstvo, ako prebudiť inšpiráciu.

Okrem toho sa obávam, že tento proces má iba málo spoločného s racionálnou mysľou, z ktorej sme urobili rozlišujúci znak človeka. Skúsenosť ukazuje, že čím viac sa opierame o rozum, tým viac sa vzďaľujeme inšpirácii.

Starí mudrci hovorievali, že tajomstvo spočíva v tom, premeniť samého seba na duté steblo... a dovoliť, aby ním prúdila intuícia. A potom sa stane zázrak: my zostaneme prázdni – ako duté steblo – a budeme prekypovať množstvom predstáv, čo nás prinúti konať mimoriadne rýchlo. To, čo sa nevysloví, čo sa nenamaľuje, nenapíše alebo nevytvorí ihneď, bude stratené. Nebudú to priamo naše diela; niekto alebo niečo nám ich dá a na nás bude, aby sme ich pochopili a odovzdali ďalej. Je to okamih vytrhnutia, spojenia s iným svetom, po všetkých stránkach jemnejším, krajším a dokonalejším. Ako keby sme mali veľmi citlivý prijímač, ale nevedeli ako funguje a ako sa ovláda. Iba ho dokážeme použiť, keď je v prevádzke.

Máme k dispozícii rôzne veci viac či menej inšpirujúce popisy, ktoré nám poskytujú možný kľúč k vysvetleniu. Pokým existuje súlad medzi našimi vlastnými vibráciami a oným svetom dokonalých ideí, ktorý chceme dosiahnuť, je možné nadviazať spojenie už silným prianím. Musíme teda v sebe rozvíjať a živiť tieto príťažlivé prúdy zodpovedajúce dobru a kráse, ktoré si prajeme pochopiť a prenášať ďalej. Je na nás, aby sme otvorili brány inšpirácii.

A keď sa znovu spýtame, čo je to inšpirácia, pravdepodobne ani potom nedostaneme konkrétnu odpoveď. Budeme však mať zvláštny a nádherný pocit, že na nás dopadlo zázračné svetlo, ktoré prichádza z hlbín priestoru a času, z večného prameňa, z ktorého sa všetci z času na čas túžime.

 

Delia Steinberg Guzmán

Ukážka z knihy „Každodenný hrdina"

Hore