Menu

KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU

Piatok 18. septembra 2020 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU


Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.


Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný hľadaniu nášho tvorivého potenciálu zoči voči rozličným životným situáciám.

Ukážeme si čaro schopnosti pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, vyskúšame si, ako s nadhľadom a humorom zvládať náročné situácie a zoznámime sa so základnými princípmi tvorivého myslenia.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk do stredy 16.9.2020 (vrátane)
Počet miest je obmedzený na 16.

Workshop je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Vstupné: 6 €, študenti a dôchodcovia 4 €.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore