Menu

KĽÚČE K TRPEZLIVOSTI A VYTRVALOSTI

Piatok 4. decembra 2020 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU


Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.


Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré sú užitočnými nástrojmi vo všetkých oblastiach života.

Zoznámime sa s filozofickým poňatím týchto ľudských vlastností a prejdeme si tradičné návody, ako ich pestovať a rozvíjať. Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame, nakoľko máme trpezlivosť a vytrvalosť rozvinuté a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk do stredy 2.12.2020 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 16.


Workshop je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Vstupné: 6 €, študenti a dôchodcovia 4 €.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore