Menu

KREATÍVNY SEMINÁR - MANDALY

Sobota 7. novembra 2020 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Mandaly


Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.


Mandaly nachádzame v mnohých kultúrach sveta, v rôznych podobách a naprieč celou históriou. Vždy a všade upútavali pozornosť svojou harmonicky pôsobiacou krásou. 

Pre klasické tradície však boli viac než len estetickými ozdobami. Dôležitým bol ich hlboký symbolický význam súvisiaci tak so skrytými zákonitosťami Univerza a Prírody, ako aj s vnútorným svetom človeka. Prostredníctvom vytvárania mandaly či rozjímaním o nej môže človek nájsť svoje vlastné centrum, dosiahnuť harmonizáciu so sebou samým i svojim okolím.


Teoretická časť seminára sa bude venovať témam:

  • História a formy mandál.
  • Princíp jednoty a duality.
  • Cesta do vlastného centra.
  • Symbolika farieb a tvarov.

Následne, v praktickej časti seminára, bude mať každý z účastníkov možnosť preniesť teóriu do praxe a prostredníctvom farieb si na plátne natiahnutom na drevenom ráme vytvoriť vlastnú mandalu.


Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk do stredy 4.11.2020 (vrátane)
Počet účastníkov je obmedzený na 5 osôb.


Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena je 25 €, študenti a seniori 20 €.
V cene je zahrnutý všetok materiál a pomôcky.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore