Menu

Kreatívny seminár: Mandaly

MANDALY
Piatok 9. októbra 2020 o 16:00 - 19:00 hod., Banská Bystrica


Mandaly nachádzame v mnohých kultúrach sveta, v rôznych podobách a naprieč celou históriu. Vždy a všade upútavali pozornosť svojou harmonicky pôsobiacou krásou. Pre klasické tradície však boli viac než len estetickými ozdobami. Dôležitým bol ich hlboký symbolický význam súvisiaci tak so skrytými zákonitosťami Univerza a Prírody, ako aj s vnútorným svetom človeka. Prostredníctvom vytvárania mandaly či rozjímaním o nej môže človek nájsť svoje vlastné centrum, dosiahnuť harmonizáciu so sebou samým i svojim okolím.

Teoretická časť seminára sa bude venovať témam:

  • História a formy mandál.
  • Princíp jednoty a duality.
  • Cesta do vlastného centra.
  • Symbolika farieb a tvarov.

Následne, v praktickej časti seminára, bude mať každý z účastníkov možnosť preniesť teóriu do praxe a prostredníctvom farieb si na plátne natiahnutom na drevenom ráme vytvoriť vlastnú mandalu.

Cena je 18 €, študenti a seniori 16 €.
V cene je zahrnutý všetok materiál a pomôcky.

Počet účastníkov je obmedzený na 6 osôb.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu bb@akropolis.sk do štvrtka 8.10.2020 (vrátane).

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK59 8330 0000 0028 0172 3654, variabilný symbol 0910202001. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Informácie na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
0948 / 143 906
bb@akropolis.sk
www.akropolis.sk
Hore