Menu

Kvalita života

Kvalita života

 

Logickým dôsledkom požiadaviek našej technologickej civilizácie, ktorá je založená na kvalite a výnosoch z produktov, je zameranie pozornosti na ľudskú bytosť, základný faktor ktoréhokoľvek civilizačného modelu, či už je alebo nie je technologický.

V tisíckach veľkých, malých a stredných firiem na celom svete sa rozbehli kampane za pozdvihnutie sebaúcty, vedomej účinnosti, pocitu účasti a zodpovednosti, za rozvoj ľudských vzťahov a správnu vzájomnú komunikáciu.

To všetko je dobré a v mnohých prípadoch sa naozaj dosiahli pozitívne výsledky: ľudia sú uvoľnenejší, pozornejší pri svojej práci a spokojnejší v prostredí, v ktorom ju vykonávajú. Avšak myslíme si, že tým sa to nekončí. Táto kvalita života vychádza z motivácie, ktorá nepokrýva celé spektrum ľudskej bytosti: hľadá väčšiu a lepšiu výrobu, avšak zvyčajne neberie na vedomie ďalšie potreby úzko spojené so životom, s potrebou riešiť stovky situácií, ktoré nie sú vždy spojené s prácou a produktivitou.

Ľudská bytosť, samozrejme, potrebuje hmotné – či už viac alebo menej technické – prostriedky na to, aby dôstojne žila. A predovšetkým na to, aby jej umožnili súťažiť a dosiahnuť určité postavenie v rámci špecifických spoločností, ktoré hodnotia ľudí podľa toho, čo vlastnia a podľa prestíže, ktorú získali.

Nemôže však zabúdať, že okrem hmotného života existujú aj nie vždy definované emócie, ktoré – v niektorých prípadoch – spôsobujú dobrú alebo zlú náladu tým, ktorí ich pociťujú, a nie vždy ujasnené myšlienky, ktoré sťažujú istotu smerovania, voľbu budúcnosti. A mohli by sme k tomu pridať ešte ďalšiu dimenziu prežívania, spirituálnu alebo metafyzickú, ktorá sa z nenazdajky objavuje vo vedomí, vyžadujúc odpovede na večné záhady.

Aby bolo možné hovoriť o skutočnej kvalite života, musíme vnímať človeka v jeho celistvosti, a nie iba v tom, čo môže dať a vyrobiť.

V tom psychickom je dôležité, aby každý jednotlivec vedel odlíšiť svoje každodenné a pominuteľné emócie od hlbokých citov, ktoré sa môžu a musia živiť, aby pretrvali a poskytli stabilné šťastie. Pokým sa kvalita života spája s povrchnými a premenlivými emocionálnymi skúsenosťami, na ktoré sa kladie dôraz a záujem, nebudú existovať osoby isté si samými sebou, ani ľuďmi vo svojom okolí. To premenlivé môže byť zábavné počas určitej doby, avšak nenesie pečať kvality.

V tom mentálnom je potrebné nielen študovať v tom význame, v akom sa to dnes chápe, pretože skutočnosť nám ukazuje, ako ľahko sa zabúda na to, čo sa zle naštudovalo. Je potrebné učiť sa, inteligentne si pamätať, zhromažďovať skúsenosti vlastné i cudzie, dávať život všetkému naučenému, aby sa aj na tejto úrovni dosiahla kvalita života.

V tom morálnom, napriek tomu, že každodenné príklady ukazujú opak, je nevyhnutné rozvíjať latentné cnosti vo všetkých ľudských bytostiach. Nevadí, že „nie je v móde" byť dobrý, čestný, spravodlivý, rozvážny, zdvorilý, odvážny, ušľachtilý, dôstojný, jednoducho povedané, bez týchto a ďalších podobných charakteristík nemôže existovať kvalita života. A fakty to ukazujú.

V tom spirituálnom, bez toho, aby sa upadalo do fanatických a nekompromisných poučiek, je potrebné ponúknuť východisko pre nepokoj duše, ktorá chce vedieť, čo robíme na tomto svete, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.

Je potrebné zbaviť sa pyšných predsudkov, že nám nikto nemôže priniesť nič hodnotné, najmä keď ide o poňatia, ktoré odolali času od najstarších dôb.
V skutočnosti všetci chceme kvalitu života. Chceme jej však dať skutočný a široký význam a chceme, aby nás kvalita urobila lepšími vo všetkých aspektoch. Potom budeme úspešnejší, šťastnejší, inteligentnejší, o trochu múdrejší a budeme sa môcť s hrdosťou pochváliť kvalitami ľudskej bytosti.


Delia Steinberg Guzmán
ukážka z knihy Čo robíme srdcom a hlavou

Hore