Menu

FILOZOFIA PRE ŽIVOT – Prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti

Pondelok 15. februára 2021 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz pozostáva z troch blokov:
1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.
2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.
3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Čo vás čaká na kurze:

  • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
  • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
  • skúmanie princípov a zákonitostí života
  • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
  • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
  • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
  • študijné materiály k jednotlivým témam
Viac informácií nájdete tu.

Miesto konania prezentačnej prednášky: Kultúrna asociácia Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica (2. poschodie)

Kurz bude následne prebiehať raz do týždňa, vždy v pondelok o 18:00 h na adrese:

Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica
Kurz otvoríme prvou témou 22.2.2021 o 18.00 h.


Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.filozofiaprezivot.sk


Cena kurzu:

  • kurz pozostáva z troch blokov
  • každý z blokov má cenu 25 euro/blok, pre študentov a dôchodcov 20 euro/blok

Na prezentačnú prednášku je vstup voľný.


Informácie na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
0948 / 143 906
mailto:bb@akropolis.sk

23.2.2021 
Hore