Menu

ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA – online prednáška

Utorok 19. januára 2021 o 18:00 h ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA


On-line prednáška na témy:

  • Čo utvára ľudské šťastie?
  • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov.
  • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie.
Hľadanie šťastia je jednou z univerzálnych charakteristík ľudských bytostí. Odkedy je človek človekom, zaoberá sa otázkou šťastia, hľadá ho, túži po ňom a je ochotný pre získanie šťastia urobiť aj zdanlivo nemožné.
Je isté, že každý z nás môže nachádzať pocit šťastia v niečom inom - niekto v láske, priateľstve, niekto v práci, v prechádzke, hudbe. Keby sme v tomto bode skončili s našimi úvahami, museli by sme povedať, že toto zamyslenie ani nemá zmysel, lebo aj tak neexistuje nijaký „obecne platný“ recept na šťastie a každý musí hľadať to svoje, jedinečné a neopakovateľné. My sa však napriek tomu pokúsime hľadať určitý „univerzálny“ recept, pokúsime sa na chvíľu zabudnúť na všetko, v čom sa ľudské bytosti od seba odlišujú a hľadať istý spoločný bod, niečo vnútorné a hlboké, čo nepodlieha času ani okolnostiam a čo v nás všetkých existuje bez ohľadu na to, že sme v mnohých osobných aspektoch rozdielni.
Zoberieme si na pomoc myšlienky múdrych ľudí, ktorí uvažovali o tejto téme a ktorí sa bez ohľadu na to, že žili v odlišných kultúrach i stáročiach zhodujú vo svojich pohľadoch na ľudské šťastie, možno práve preto, že sa im podarilo preniknúť do skutočnej podstaty človeka a našli určitú nadčasovú a univerzálnu múdrosť, ktorú nám zanechali vo svojich dielach.

„Okolnosti samé o sebe nikdy neutvárajú naše pocity, ale len náš postoj k týmto okolnostiam.“ (Thorwald Dethlefsen)
 

Prednáška je zdarma.

Prednáška sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore