Menu

Klub literatúry: Kahlil Gibran (Sofia, Bulharsko)

Letná verzia Literárneho Klubu v Novej Akropolis sa tentoraz uskutočnila v prírode.
Účastníci si užili krásnu poéziu a hlbokú múdrosť zakotvenú v knihe „The Prophet“ (Prorok) od Kahlil Gibrana zdieľajúc myšlienky na témy ako je podstata lásky, zmysel práce, zločin a trest, zmysel slobody a zodpovednosti.
Hore