Menu

Seminár: „Nové paradigmy vedy“ (Argentína)

Nová Akropolis bola spoluorganizátorom medzinárodného seminára: „The New Paradigms of Science“ (Nové paradigmy vedy), ktorého hlavným rečníkom bol Dr. Harry Costin.
Seminár sa konal online prostredníctvom virtuálnej platformy a inšpiroval sa španielskym filozofom José Ortega y Gassetom, ktorý nás vyzval, aby sme „splnili predstavy našej doby“.

Profesor Harry Costin z Madridu uskutočnil prvé zo série piatich virtuálnych stretnutí,ktoré vzalo účastníkov na cestu z geocentrického vesmíru k teórii strún.

Cesta od staroveku po dnešok, snaha pochopiť, ako fyzika interpretuje dnešné tajomstvá prírody, ako aj niektoré podivné paradoxy, ktoré vyvstávajú z úsilia odhaliť tajomstvá kozmu. Táto cesta má za cieľ nás jednotlivo prebudiť k harmonickejšiemu pohľadu na vesmír a našu úlohu v ňom.
Hore