Menu

Teleprednáška: „Don Quijote, nadčasový idealizmus“ (Bukurešť, Rumunsko)

Tele-prednáška na vždy aktuálnu tému: rytiersky duch a večné hľadanie ideálu, ktorý dáva životu zmysel, predstavuje hrdinská postava Dona Quijota.
lavné myšlienky: sebapoznanie a rozvoj osobnosti, uznanie vyššej formy vedomého života, potreba podeliť sa o vedomosti a kultivovať hodnoty ako láska, štedrosť, altruizmus.

Rozhovor o Donovi Quijotovi je tiež podnetom na prehodnotenie tradícií a ochranu ľudstva, ktoré často ovplyvňuje kríza materialistického senzualizmu.
Hore