Menu

FILOZOFIA VÝCHODU A ZÁPADU - cyklus online prednášok

Pondelok 12. a 19. júla 2021 o 19:00 h FILOZOFIA VÝCHODU A ZÁPADU - cyklus online prednášok

Seminár je zrušený


Cyklus dvoch na seba nadväzujúcich prednášok.
Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas dvoch pondelkových večerov:


1. prednáška 12.7.2021

  • Poňatie človeka a jeho vývoja
  • Vnímanie posmrtného života
  • Osud a karma

2. prednáška 19.7.2021

  • Ľudské vlastnosti a vnútorný rast
  • Cesta k pravde a nadčasové hodnoty
  • Slobodná vôľa a zodpovednosť

Od počiatku svojej existencie si človek kladie nemalé množstvo otázok: „Kto som? Prečo som tu? Kam kráčam a aké mám možnosti?... O čom to vlastne celé je?" A zároveň od tých istých počiatkov sa snaží na tieto otázky hľadať odpovede. A to je filozofia – hľadanie pravdy v jej rozmanitých prejavoch.
História nám ponúka mnoho nájdených odpovedí a my sa počas dvoch letných večerov na niektoré z nich spoločne pozrieme. Predstavíme si základné prvky západnej a východnej filozofickej tradície. Pozrieme sa ako bola v klasických tradíciách vnímaná ľudská bytosť a budeme sa venovať aj porovnaniu základných životných hodnôt a zákonitostí.
Okrem prednášky bude súčasťou každého večera aj čítanie z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.


Cena celého cyklu: 10 €


Prednášky sa uskutočnia online prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.

Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore