Menu

28.7.2021 CESTOVATEĽSKÝ VEČER PO JAPONSKU, Košice

28.7.2021 CESTOVATEĽSKÝ VEČER PO JAPONSKU, Košice V rámci letných podujatí sme si v čase Olympijských hier priblížili krajinu vychádzajúceho slnka, Japonsko, formou cestovateľského večera.
Do tejto kultúry sme nazreli premietaním fotografií s výkladom, čo bolo doplnené osobnými poznatkami prezentujúcej cestovateľky a bohatou diskusiou. 
Hore