Menu

8.11.2021 ČO SKRÝVA KLASICKÉ MYSTERICKÉ DIVADLO - 2. prednáška z online cyklu

8.11.2021 ČO SKRÝVA KLASICKÉ MYSTERICKÉ DIVADLO - 2. prednáška z online cyklu Klasické mysterické divadlo bolo predmetom verejnej prednášky, ktorú ponúkla Nová Akropolis Slovensko verejnosti v pondelok 8.11.2021.
Divadelné umenie bolo vo svojich začiatkoch úzko spojené s jemnohmotným svetom. V staroveku pomáhalo ľuďom zviditeľniť neviditeľné, odhaľovalo, čo sa skrýva pod vonkajšímí prejavmi našich činov.
Z istého pohľadu je divadlom aj život. Nech hráme akúkoľvek úlohu, pomáha nám odkryť účel cesty, ktorou kráčame. Kráčajme vedome, so zdvihnutou hlavou.
Hore