Menu

Týždeň pre Zem

Materiálna zbierka pre deti z Ukrajiny Je už mnohoročnou tradíciou pripomínať si 22. apríla svetový Deň Zeme a potrebu chrániť a starať sa o planétu, ktorá je naším domovom. Nová Akropolis Slovensko vás pri tejto príležitosti pozýva na viacero podujatí v priebehu týždňa 19.4. – 23.4.2022.
V našich sídlach na celom Slovensku pre Vás pripravujeme ekologické tvorivé dielne, ekologické aktivity spojené s čistením prírody ako aj online podujatia Duša Zeme a ekologický workshop.


Na jednotlivé podujatia sa môžete prihlásiť podľa pokynov uvedených pri každom podujatí.
Podrobnosti nájdete na www.akropolis.sk.


Program podujatí:
Utorok 19.4.2022 od 18:00 do 20:00 DUŠA ZEME – online prednáška
Streda 20.4.2022 od 17:00 do 21:00 EKO-TVORIVÉ DIELNE v Bratislave
Streda 20.4.2022 od 17:00 do 20:00 EKO-TVORIVÉ DIELNE v Banskej Bystrici
Streda 20.4.2022 od 18:00 do 21:00 EKO-TVORIVÉ DIELNE v Košiciach
Piatok 22.4.2022 od 18:00 do 20:00 AKO SPRAVIŤ SVOJ DEŇ EKOLOGICKEJŠÍM – online workshop
Sobota 23.4.2022 od 10:00 ZA ČISTEJŠIU BRATISLAVU – ekologická aktivita v Bratislave

 
Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

 
„Byť človekom znamená byť zodpovedný... Znamená to cítiť, že ak priložíme svoj kamienok k ostatným, pomáhame stavať svet." (Antoine de Saint-Exupéry)

Hore