Menu

PREDNÁŠKA: ZDRAVIE – HARMÓNIA TELA A DUŠE

Štvrtok 18. augusta 2022 o 19:00, Bratislava
PREDNÁŠKA: ZDRAVIE – HARMÓNIA TELA A DUŠE


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Komplexné poňatie človeka – zdravie na spirituálnej, mentálnej, emočnej, energetickej a fyzickej úrovni
  • Bolesť ako prostriedok transformácie a vnútorného rastu
  • Vyváženosť jednotlivých aspektov života

Odkedy je človek človekom, zaoberal sa hľadaním spôsobov, ako narábať so svojím zdravím, hľadal vonkajšie aj vnútorné príčiny chorôb a snažil sa pochopiť súvislosti medzi rozličnými duchovnými, psychickými a fyzickými faktormi, ktoré na choroby vplývajú. Táto prednáška nás oboznámi so širokým spektrom pohľadov na túto problematiku a prevedie nás myšlienkami veľkých lekárov-filozofov, ktorí sa usilovali vysvetliť vzťahy medzi chorobami a tým, ako človek žije a aké má hodnoty.

Choroby sú dynamickým nesúladom nášho duchovného života v citoch a činnosti, je to nemateriálny nesúlad nášho stavu." Samuel HahnemannDĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.

Vstupné: 8 €, študenti a seniori 5 €

Predaj vstupeniek do štvrtka 18.8.2022 do 18:30. 
cez sieť Inviton: Prednáška - ZDRAVIE - HARMÓNIA TELA A DUŠE.

KÚPIŤ LÍSTOK


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore