Menu

PROBLÉMY – UČITELIA V PRESTROJENÍ - on-line prednáška

Utorok 14. júna 2022 o 18:00 h
PROBLÉMY – UČITELIA V PRESTROJENÍ  - on-line prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
  • Ako získať skúsenosť.
  • Čo nás problémy učia?
Odkedy je človek človekom, sprevádzajú ho na jeho ceste situácie, ktoré zvykne nazývať „problémy". Každý sa s nimi stretávame, nikto ich nie je zbavený ani ušetrený. Môžeme sa však na ne pozerať rôznymi spôsobmi, vnímať ich v rozličných rovinách a pristupovať k nim nielen ako k „nepriateľom", ale vidieť za nimi výzvy, možnosti, príležitosti k rastu a učeniu sa... A hoci nie všetky problémy vieme definitívne vyriešiť, zo všetkých si môžeme niečo odniesť a získať skúsenosť, ktorá nám pomôže v našom ďalšom kráčaní životom. Spoločne sa pozrieme na to, čo nám radia veľkí predstavitelia filozofie a psychológie a aké návody nám ponúkajú na to, aby sme dokázali problémy vnímať z viacerých uhlov pohľadu a vedeli sa s nimi popasovať tak, aby sme si z nich odniesli čo najviac poučenia a skúsenosti.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Vstupné: 8 €, študenti a seniori 5 €

Predaj 
vstupeniek bude do utorka 14.6.2022 do 17:30 cez sieť Inviton: Online prednáška - PROBLÉMY - UČITELIA V PRESTROJENÍ

KÚPIŤ LÍSTOK


Prednáška sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.


Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore