Menu

20.4.2022 Eko-tvorivé dielne, Banská Bystrica

20.4.2022 Eko-tvorivé dielne, Banská Bystrica Nová Akropolis v Banskej Bystrici uskutočnila 20.4. tvorivé dielne, tentokrát prívlastkom „eko", pretože aktivita bola súčasťou viacerých podujatí v rámci „Týždňa pre Zem" venovaného svetovému Dňu Zeme.
20.4.2022 Eko-tvorivé dielne, Banská Bystrica
Cieľom tvorivých dielní bolo nielen podnietiť účastníkov k zamysleniu sa nad obmedzením používania neekologických materiálov v každodennom živote, ale tiež im dať pár konkrétnych tipov ako to v praxi zrealizovať. A predovšetkým mali účastníci možnosť si v rámci dielní sami vytvoriť produkt, ktorý pomôže k šetreniu životného prostredia či už recykláciou materiálov – napríklad ušitím si vrecúška na opakované nákupy ovocia a zeleniny z použitých záclon alebo vyrobenia si eko-obrúska z plátna a včelieho vosku, ktorý má široké možnosti využitia a, rovnako ako spomínané vrecúška, napomôže obmedzeniu používania igelitových vreciek či iných plastov.
Hore