Menu

29.3.2022 Ocenenie „Srdce na dlani 2021“

29.3.2022 Ocenenie „Srdce na dlani 2021“ Dobrovoľníčkou roka 2021 Košického samosprávneho kraja SR v kategórii "Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii" sa stala Mária Mihálová, dlhoročná členka a vedúca pobočky Košice Novej Akropolis Slovensko.
Ocenenie "Srdce na dlani 2021" získala za "mimoriadne nasadenie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ktorá významným spôsobom prispela k zmene života jednotlivcov alebo skupiny".
Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov v dobrovoľníckej činnosti všetkým dobrovoľníkom v Novej Akropolis.

Hore