Menu

26.5.2022 Kde je vôľa, tam je cesta – workshop

26.5.2022 Kde je vôľa, tam je cesta – workshop Workshp Novej Akropolis v Košiciach bol venovaný téme vôľa a bol spojený s mnohými cvičeniami na podujatí aj na domov.
26.5.2022 Kde je vôľa, tam je cesta – workshop
Pozreli sme sa na vôľu, ako hybnú silu v našom živote, z rôznych uhlov pohľadu, spoznali sme jej nepriateľov i pomocníkov a uviedli sme ci viacero príkladov, ako sa dá vôľa a hlavne dobrá vôľa rozvíjať.
26.5.2022 Kde je vôľa, tam je cesta – workshop
26.5.2022 Kde je vôľa, tam je cesta – workshop
 
 
 
 
Hore