Menu

9.7.2022 Výlet do Markušoviec

9.7.2022 Výlet do Makrušoviec Členovia a priatelia Novej Akropolis sa zúčastnili výletu na Kaštieľ v Markušovciach, v rámci ktorého si okrem expozície kaštieľa vypočuli klavírny koncert v nádhernej hudobnej sále s výzdobou stropu s tematikou gréckej mytológie a expozíciou klávesových hudobných nástrojov.
9.7.2022 Výlet do Makrušoviec
Zároveň nahliadli do histórie a života Markušovského hradu.
9.7.2022 Výlet do Makrušoviec
 
 
 
 
Hore