Menu

PRAKTICKÁ RÉTORIKA - večerný kurz

Štvrtok 2., 9., 16. a 23. marca 2023 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
PRAKTICKÁ RÉTORIKA - večerný kurz


Pozývame vás na večerný kurz pozostávajúci zo štyroch dvojhodinových stretnutí zameraných na rozvoj vašich rečníckych schopností.

Kurz sa bude venovať týmto témam:

 • Klasické poňatie rétoriky a rečníckeho prejavu
 • Technika reči – dýchanie, artikulácia, modulácia
 • Práca s emóciami
 • Neverbálne zložky rečníckeho prejavu
 • Príprava a štruktúra prejavu
 • Práca s trémou, riešenie náročných situácií
 • Tréning rečníckych zručností

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú zlepšiť svoj prejav pred publikom, svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.

V priebehu kurzu sa naučíte:

 • Ako pôsobiť slovom
 • Ako pracovať s dychom a artikuláciou
 • Ako narábať s emóciami v prejave
 • Ako ovládnuť reč tela
 • Ako zvládnuť trému a ďalšie prekážky
 • Ako sa správne pripraviť
 • Ako vyčerpať tému a nie poslucháčov

Tiež si vyskúšate rozličné typy prejavov a dozviete sa, ako svoj prejav urobiť presvedčivým a pútavým.


Dĺžka trvania: 4x2 hodiny, vždy s 10-minútovou prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

Vstupné: 40 €, študenti a seniori 30 €

Prihláška na PRAKTICKÁ RÉTORIKA - večerný kurz

Predaj vstupeniek do štvrtka 2.3.2023 do 14:00.
Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore