Menu

28.1.2023 18. výročie Novej Akropolis v Košiciach

28.1.2023 18. výročie Novej Akropolis v Košiciach Začiatok roka sa v NA Slovensko spája s výročím založenia pobočky Košice - toho roku to bolo výročie 18-te.
28.1.2023 18. výročie Novej Akropolis v Košiciach
V prítomnosti riaditeľky NA Slovensko a kamarátov z ostatných pobočiek sme strávili krásny oslavný večer s veselým programom, zaspomínali sme na mnohé nezabudnuteľné chvíle a skúsenosti a otvorili sme tak brány do nového cyklu košickej pobočky.
28.1.2023 18. výročie Novej Akropolis v Košiciach
28.1.2023 18. výročie Novej Akropolis v Košiciach
 
 
 
Hore