Menu

18.3.2023 Popoludnie na bowlingu, Bratislava

18.3.2023 Popoludnie na bowlingu, Bratislava Členovia Novej Akropolis sa v marci zúčastnili tréningového bowlingového stretnutia. 
Bowling ako šport si vyžaduje sústredenie sa na okamih hodu, dobrú techniku, čiže skĺbenie švihu, sily, pevného postoja a presného namierenia. Všetky tieto "bowlingové zručnosti" sme si precvičili v priateľskej, súťaživej ale pohodovej atmosfére.
Hore