Menu

C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU - víkendový seminár

Nedeľa 24. septembra 2023 od 15:00 do 19:00, Bratislava
C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU - víkendový seminár


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný životu a dielu veľkého švajčiarskeho psychológa a filozofa Carla Gustava Junga.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
  • 4 základné nástroje vedomia – myslenie, cítenie, vnímanie, intuícia.
  • Typológia osobnosti podľa C. G. Junga, test osobnosti.
  • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia.
  • Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
  • Význam snov, sny ako reč duše.
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
  • Pojmy osobnosť, persona, Bytostné ja, tieň.

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.


Dĺžka trvania: 4 hodiny s dvomi prestávkami a malým občerstvením

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: 25 €, študenti, seniori 20 €. 

Prihláška na SEMINÁR: C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU

Predaj vstupeniek do piatka 22.9.2023 do 15:00. Po tomto termíne nás, prosím, v prípade záujmu kontaktujte telefonicky/SMS. Ďakujeme.
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore