Menu

MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ARCHETYPY PODĽA C. G. JUNGA - víkendový seminár

Nedeľa 29. októbra 2023  od 15:00 do 19:00, Bratislava
MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ARCHETYPY PODĽA C. G. JUNGA - víkendový seminár


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • Pojmy animus a anima
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.
V rámci seminára sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.


Dĺžka trvania: 4 hodiny s dvomi prestávkami a malým občerstvením

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: 25 €, študenti, seniori 20 €. 

Prihláška na SEMINÁR: MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ARCHETYPY PODĽA C. G. JUNGA

Predaj vstupeniek do piatka 27.10.2023 do 15:00. Po tomto termíne nás, prosím, v prípade záujmu kontaktujte telefonicky/SMS. Ďakujeme.
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore