Menu

21.5.2013 Verejná prednáška „Solúnski bratia Cyril a Metod“ v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Verejná prednáška „Solúnski bratia Cyril a Metod“ v Univerzitnej knižnici v Bratislave Dňa 21.5.2013 usporiadala Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO prednášku pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku Mgr. Kamila Hermannová nás zoznámila s historickým kontextom daného obdobia, životopisom oboch bratov a ich významnou idealistickou prácou v prospech duchovnej aj písomnej kultúry a v prospech náboženskej a národnostnej tolerancie.
Hore