Menu

21.-22.9.2012 Dni Dobrovoľníctva 2012

Tvorivé dielne Kultúrna asociácia Nová Akropolis sa aj tento rok aktívne zúčastnila celoslovenských Dní dobrovoľníctva. Našich aktivít sa zúčastnilo spolu 106 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 294 hodín.
Prvou aktivitou boli tvorivé dielne v Bratislave - výroba maľovaných kamienkov pre deti z detského domova Nižná Kamenica. Dielne prebiehali v piatok aj v sobotu a šikovné ruky dobrovoľníkov vdýchli kameňom duše sovičiek, lienok, kvetov, mačiek a nespočetného množstva ďalších motívov.
Aktivity sa zúčastnili aj zamestnanci a klienti domova sociálnych služieb Kampino, ktorým ďakujeme za ich čas a nápady.
Čistenie lužného lesa Druhou našou bratislavskou aktivitou bolo čistenie lužného lesa v blízkosti hrádze a Starého mosta. Dobrovoľníci sa nezľakli obrovského množstva odpadu ukrytého v poraste a v rekordnom čase naplnili veľkokapacitný kontajner, ktorý poskytla mestská časť Bratislava Petržalka. Aktivity sa zúčastnili aj dve deti a jeden Angličan žijúci v Bratislave, ktorý prerušil svoj cyklistický výlet a aktívne priložil ruku k dielu.
Čistenie mesta Košice V Košiciach sme v piatok i v sobotu venovali Dni dobrovoľníctva čisteniu mesta Košice zbieraním odpadkov. V piatok sa čistili lokality Luník IV a Luník I. V sobotu sme mali pristavený kontajner pri vstupe do Furčianskeho Lesoparku a ľudia, ktorí sa v ten deň prišli do Lesoparku poprechádzať, si ochotne so sebou od nás vzali odpadkové vrece a rukavice a počas svojej prechádzky zbierali odpadky. Takmer všetci priniesli naspäť plné vrecia s počudovaním, koľko odpadkov sa v Lesoparku nachádza a zároveň s dobrým pocitom na duši, že od nich odbremenili prírodu a prispeli tak k jej prirodzenej kráse. Počas oboch dní sa do zbierania smetí zapojilo aj 20 detí, ktoré boli nadšené, že môžu pomôcť.
Hore