Menu

13.10.2016 Večer s Alfonsom Muchom v Tabačke

13.10.2016 Večer s Alfonsom Muchom v Tabačke Vo štvrtok, 13.10., sa sála Fabricafé v Tabačke v Košiciach naplnila do poslednej stoličky - cez 50 záujemcov sa prišlo „presunúť" v čase do obdobia secesie a zoznámiť sa s Alfonsom Muchom prostredníctvom multižánrového podujatia Novej Akropolis Košice.
13.10.2016 Večer s Alfonsom Muchom v Tabačke K životu, dielu a osobnosti A. Muchu sme sa priblížili rozprávaním, čítaním z jeho spomienok ako i projekciou jeho fotiek zo života a bohatej tvorby. To všetko bolo spríjemnené živou hudbou na klavíri. Okrem toho sa mali poslucháči možnosť zúčastniť kvízu a vyhrať voľné vstupenky na rôzne jesenné podujatia Novej Akropolis.
V druhej časti podujatia sa konal workshop – výroba záložiek so secesnými vzormi.
Za obohacujúci a inšpiratívny večer, ktorý sa celý niesol v príjemnej atmosfére, ďakujeme všetkým zapojeným členom-dobrovoľníkom Novej Akropolis, študentke Viktórii Zbojánovej za klavírny sprievod a v neposlednom rade Tabačke za organizáciu a technickú podporu.
23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice 23. a 24.09.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne a návšteva detského domova, Košice
Hore