Menu

19.01.2017 Prednáška SYMBOLIKA SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY, Košice

19.01.2017 Prednáška SYMBOLIKA SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY, Košice Vo štvrtok,19.1.2017, sa v priestoroch Raňajkárne Rozprávka v Košiciach konalo ďalšie podujatie pre verejnosť, tentokrát zamerané na oblasť sakrálnej architektúry.
19.01.2017 Prednáška SYMBOLIKA SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY, Košice
Prevažne pánske obecenstvo sa so zaujatím započúvalo do tém ako sú význam sakrálneho času a priestoru, akú symboliku môžeme nájsť v gotických katedrálach či egyptských chrámoch a pyramídach.
Hore