Menu

23.2.2017 Prednáška Mágia slova, Bratislava

23.2.2017 Prednáška Mágia slova, Bratislava
Dňa 23.februára 2017 usporiadala Nová Akropolis v Bratislave prednášku na tému „Mágia slova", v ktorej sme si priblížili klasické aj moderné poňatie slov, reči, rečníctva a komunikácie.
23.2.2017 Prednáška Mágia slova, Bratislava
Zamyslenie nad silou našich slov a spôsobmi ich používania podnietilo aj čítanie prísloví, citátov a zaujímavých myšlienok z diel filozofov a spisovateľov, ktorí sa touto témou zaoberajú. Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemnú a inšpiratívnu atmosféru.
Hore