Menu

16.3.2017 Prednáška Za tajomstvom Templárov, Bratislava

16.3.2017 Prednáška "Za tajomstvom Templárov", Bratislava
Dňa 16. marca 2017 sme v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave privítali poslucháčov ďalšej zaujímavej prednášky, tentokrát na tému „Za tajomstvom Templárov“.
Prednáška nás zoznámila s výnimočným stredovekým mníšskym a súčasne vojenským rádom rytierov, ktorí  napriek tomu, že ako rád boli aktívni iba 200 rokov, výraznou mierou ovplyvnili dejiny Európy a dodnes sú pre mnohých inšpiráciou. Vo svojom živote a práci v sebe spájali pokoru mnícha s odvahou rytiera, hlbokú vnútornú prácu na sebe s pevnou disciplínou. Dozvedeli sme sa, aké pohnútky ich viedli k poslaniu, ktoré napĺňali, a aké Idey ich zjednotili do povestne pevného bratstva.
Hore