Menu

9.3.2017 Prednáška a tieňové divadlo – Magický Egypt, Košice

9.3.2017 Prednáška a tieňové divadlo – Magický Egypt, Košice
Štvrtok, 9. marca sme v rámci verejného podujatia v Košiciach nazreli do tajomstiev starovekého Egypta formou prednášky, projekcie spojenej s prednesom, ako aj tieňovým divadlom.
9.3.2017 Prednáška a tieňové divadlo – Magický Egypt, Košice Predstavili sme si Egypt pozemský – históriu, usporiadanie spoločnosti, úlohu faraóna ako aj každého občana Egypta. A rovnako tak sme sa zoznámili s Egyptom nebeským – svetom bohov, ktorý bol pre Egypťanov každodennou a živou inšpiráciou. Tieňové divadlo pojednávalo o svete na druhej strane, teda o živote po smrti, ktorý je zachytený na výjave Váženie duše.
Hore