Menu

20.4.2017 Prednáška Sny – reč duše, Bratislava

20.4.2017 Prednáška Sny – reč duše, Bratislava
20. apríla 2017 sa v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave konala prednášku na tému, ktorá zaujíma väčšinu z nás: „Sny – reč duše".
Spánok tvorí približne tretinu nášho života, a hoci naše telo odpočíva a naberá nové sily, naša psychika je veľmi aktívna a spracováva podnety, ktoré do nej vstúpili, keď bola v bdelom stave. Mnohé z nich sa nám vyjavia vo forme snov, ale keďže jazyk našej duše je do veľkej miery symbolický, nie vždy im rozumieme. Na prednáške sme sa dozvedeli, že sny majú viacero funkcií a že okrem týchto tzv. malých snov, mávame aj tzv. veľké sny, ktoré nám zväčša veľmi silno a nadlho utkvejú v pamäti. Často cítime, že nám chcú niečo naznačiť, a snažíme sa ich dešifrovať. Význam snových symbolov je veľmi individuálny a k ich pochopeniu sa môžeme priblížiť predovšetkým rozvojom svojho vnútorného života.
Ďakujeme všetkým účastníkom prednášky za príjemnú a inšpiratívnu atmosféru..
Hore