Menu

25.4.2017 Fórum Ekológov Košice 2017

9.3.2017 Prednáška a tieňové divadlo – Magický Egypt, Košice
Dňa 25. apríla sa pri príležitosti Svetového dňa Zeme konalo v Košiciach Fórum ekológov a Nová Akropolis bola pozvaná ako aktívny účastník konferencie s príspevkom na tému Symbolika stromu.
25.4.2017 Fórum Ekológov Košice 2017 V rámci nášho vstupu sme poukázali na odvekú pravdu, že Príroda je večná učiteľka a keď sme akoľudia dobrí pozorovatelia, vieme v prírode zachytiť mnohé paralely medzi životom jej obyvateľova nami ľuďmi a poučiť sa. Veď koniec koncov aj my sme jej obyvatelia a aj my tvoríme súčasť veľkého domu [Ekológia (gr.) = OIKOS/dom + LOGOS/náuka].
Hore