Menu

29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE

29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme ako Nová Akropolis v Košiciach zorganizovali už 6. ročník projektu „ZA ČISTÉ KOŠICE".
29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE Tento rok sme nadviazali novú spoluprácu s mestskou časťou KVP a doakcie sa s radosťou zapojila aj verejnosť aj napriek chladnému počasiu. Spoločnými silami sa námpodarilo vyčistiť lesík nad konečnou KVP-Kláštor ako aj cestičku smerom na Klatovianku.
Čistiacej ekologickej aktivity sa zúčastnilo 36 dobrovoľníkov, z toho 5 detí a zo strany verejnosti sme sa stretli s pozitívnou odozvou na akciu ako aj ochotou pomôcť. MČ KVP zabezpečila akciu propagačne a poskytla potrebné náradie. Magistrátu mesta Košice vďačíme za finančný príspevok určený na propagáciu a nákup potrebného materiálu. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie čistenie nášho spoločnéhoživotného prostredia.
29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE 29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE 29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE 29.4.2017 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE

Celú galériu fotografií z podujatia nájdete tu >>
Hore