Menu
Previous Next

Čo robíme 

Kultúrna asociácia Nová Akropolis je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo :

 
FilozofiaKultúraDobrovoľníctvo

Ročenka aktivít Medzinárodnej organizácie NA za rok 2022 
Na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis sú pravidelne zverejňované ročenky, v ktorých nájdete prierez aktivitami organizovanými po celom svete za uplynulý rok a aktuálne informácie o našej organizácii.
Aktuálnu ročenku nájdete tu:


Hore