Menu
Previous Next

PREČO DOBROVOĽNÍCTVO

Nová Akropolis vníma dobrovoľníctvo ako praktickú formu aplikovania filozofie a kultúry. Je to prirodzené vyjadrenie ušľachtilosti a služby spoločnosti, ktorú pociťuje každý idealista, ako zodpovednosť aktívnej a vedomej účasti pre podporu spoločného dobra. Všetky aktivity, ktoré uskutočňuje Nová Akropolis vo svete, vo všetkých oblastiach jej činnosti, sa realizujú vďaka práci tisícov dobrovoľníkov.

Nová Akropolis ponúka spoločnosti priestor, v ktorom sa pestujú hodnoty ako solidarita, tolerancia a zodpovednosť, ktoré vedú k dobrým občianskym a ľudským postojom. Kultúra dobrovoľníctva je súčasťou filozofického vzdelávania Novej Akropolis. Členovia a sympatizanti Novej Akropolis vyjadrujú prostredníctvom dobrovoľníctva svoj záväzok spoločnosti cez humanitárne aktivity, sociálne a vzdelávacie programy (pre ľudí v núdzi, seniorov, deti v detských domovoch...), ekologické aktivity a projekty na záchranu kultúrneho dedičstva, ktoré organizuje samotná asociácia alebo v spolupráci s inými organizáciami a mnohými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.

„Medzinárodná organizácia Nová Akropolis znovu opakuje svoj záväzok spoločnosti dnešnej doby, ktorý sa prejavuje činmi solidarity v rozličných častiach sveta, kde prírodné katastrofy, chudoba, diskriminácia alebo nespravodlivosť dopadajú na najviac znevýhodnené zložky spoločnosti." (Deklarácia Valného zhromaždenia 2006)

 
Hore