Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 55
Na filozofickom workshope sme diskutovali o nevyhnutnosti nádeje v našich životoch. "Človek môže žiť bez veľa peňazí, ale nie bez nádeje!" Jorge Ángel Livraga
Čo by sme mali robiť tvárou v tvár svetu, ktorý je čoraz neistejší a my stále nedokážeme kontrolovať okolnosti? Hovorili sme o tom, ako nenechať minulosť obmedzovať naše nekonečné možnosti, ako nájsť v sebe slnečné svetlo a ako nechať slnečné svetlo, aby nám dávalo smer a nádej.
Členovia našich pobočiek v Atike a priatelia navštívili archeologické nálezisko Epidaurus a užili si prehliadku Asklépiovej svätyne, ktorá je tu hlavnou stavbou a vďaka ktorej bolo postavené aj slávne divadlo zo 4. st. p.n.l., ktorého harmóniu a krásu ocenili.
Dozvedeli sa veľa o metódach predhippokratovskej medicíny, kúpeľoch a štadióne. Filozofické vnímanie človeka, boha a vesmíru, ktoré mali zasvätenci z Asklépijského svätyne, je podobné holistickej medicíne.
Hrad, kráľovská rodina, občania... Kráľovstvo, v ktorom spolunažívame s láskou a úctou. Sen o minulosti pre budúcnosť.
Divadelné predstavenie, hry, tanec, hudba, piesne... Tento karneval mal všetko a my sme si ho užili naplno.
V centrále Novej Akropolis v Buenos Aires sa uskutočnilo podujatie s názvom "Káva a poézia pre dušu".
Rôzni lektori nás potešili veršami básnikov ako Rabíndranáth Thákur a Amado Nervo v rámci podujatia pre širokú verejnosť. Tento deň nám umožnil priblížiť sa, prostredníctvom kúzla jazyka, rôznym aspektom ľudskej bytosti.
Vyvrcholením intenzívneho workshopu o Jungovej vízii symbolizmu tarotových postáv bol výlet do Zürichu s cieľom spoznať miesta súvisiace s jeho životom.
  • Veža Marie-Luise von Franz, Jungovej žiačky
  • Bollingenská veža, ktorú vedie Jungov najmladší vnuk
  • Inštitút C. G. Junga
  • Jungovo múzeum v Küsnachte
  • Návšteva cintorína a hrobu C. G. Junga
Skupinu sprevádzal riaditeľ NA Zürich a večeru si užili s členmi Jungovho inštitútu.
Viac ako 120 návštevníkov zažilo, že filozofia môže byť mladá a aktívna. Spoločne s partnermi dlho do noci diskutovali.
Filozofický parkúr ich zaviedol do sveta hodnôt prostredníctvom filozofických impulzov, cvičení a dialógov. Vrcholom večera bol opäť filozofický "Speed Dating", ktorý priniesol napínavé dialógy a veľa zábavy.
 
Už 9. rok po sebe sa v meste Iraklio konala hudobná súťaž „Unplugged Challenge", tentoraz na tému „Harmónia pre lepší svet".
Hudba má schopnosť podnecovať inšpiráciu a podporovať jednotu medzi nami. Keď sme sa započúvali do piesní, ktoré predvádzali účastníci, predstavovali sme si lepší svet a túžili sme po ňom - po takom, kde transformácia vychádza z nášho vnútra.
Aby sme sa dostali do sviatočnej nálady, založili sme spolu s kamarátmi z centra pre ľudí bez domova Svätého Františka zbor. Krásne texty a kúzlo našich tradičných rumunských kolied nás spojili, aby sme vytvorili jeden zladený hlas.
Vrcholom bola kolednícka návšteva zboru v centre pre seniorov. Naše koledy sprevádzané perníčkovými darčekmi s radosťou a vrúcnosťou privítali seniori, ktorých sviatočná nálada viditeľne dojala.
V centrále v Lime sme pokračovali s našim projektom "Yo Amo la Lectura", do ktorého sa zapojilo 23 detí v tejto oblasti. Spolu čítame Ezopove bájky, ktorých príbehy nás učia hodnotám prostredníctvom jednoduchých príbehov.
Postavami sú zvyčajne zvieratká, ktorých správanie predstavuje postoje, ktorým by sme sa mali vyhýbať alebo ich napodobňovať. Bájky čítame v malých tímoch, aby sme podnietili otázky a úvahy o posolstve rozprávok.
 
Nová Akropolis Chicago sa zúčastnila veľtrhu umenia v centre mesta, kde sa škola nachádza.
Členovia oslovili účastníkov veľtrhu prostredníctvom filozofie, kníh a kolesa cností, kde si každý môže vytočiť svoju cnosť a získať inšpiráciu v podobe citátu.

Stránka 1 z 55
Hore