Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 37
Nová Akropolis zorganizovala verejnú prednášku s diskusiou na uvedenú tému na počesť Svetového dňa Filozofie.
Prvá časť prednášky sa usilovala o vyjasnenie pojmov tejto témy a hľadanie odpovedí. Podnetov na túto tému je mnoho a to vyvoláva ďalšie otázky. Odznelo viacero názorov aj od účastníkov, ako napríklad: človek si tvorí svoj vlastný osud; každý to zvláda po svojom alebo každý to zvláda inak. Objavili sa aj ďalšie otázky, napríklad ako definovať osud, či ako sa definuje schopnosť ovládať sa…tieto úvahy sa vyriešili iba čiastočne a zároveň vyvolali ďalšie otázky a pokusy o vyjasnenie daných pojmov.

Po tejto diskusii sa zúčastneným predstavila klasická filozofia, ktorá je platná aj v dnešnej dobe a v ktorej jasné formulovanie myšlienok a ideí nám dá mnoho odpovedí. “Spoznaj sám seba“, známa veta od Sokrata, nás núti zamyslieť sa nad našimi skrytými schopnostami a silami. Sme podobní stromom, ktoré majú v sebe potenciál pre svoju vlastnú budúcnosť a budúcnosť nasledujúcich generácii.

Skúmanie ozajstného bohatstva života, spochybňovanie vlastných zvykov, posúvanie hraníc vlastnej komfortnej zóny. Dôstojnosť, hodnoty, spravodlivosť a česť musia zvíťaziť nad nebezpečným drakom komfortu.
Prednáška a diskusia na tému „Nástroje na prekonanie stresu“ sa uskotočnila v rámci slávnostného otvorenia novej pobočky Novej Akropolis v Jesús María v Peru.
Z prezentácií viacerých lektorov sa zúčastnení mohli naučiť praktické techniky pre každodenný život, hlavne z pohľadu lekárskej vedy, psychológie a filozofie.
Nová Akropolis pomáha realizovať projekt Dievčenský tábor s vedou, ktorý je podporovaný školou ITCA-FEPADE so špecializáciou na techniku.
Cieľom projektu je zdôrazniť dôležitosť školskej dochádzky v snahe znížiť riziko predčasného ukončenia školy. Počas 8 rokov tohto projektu Nová Akropolis v Santa Tecla pomohla 40 dievčatám z rozličných vzdelávacích centier z Katedry La Libertad. Naučili sa princípy vedenia tímu ale aj dôležitosť budovania hodnôt.
Na oslavu 150. výročia narodenia Mahátmá Gándhího kultúrna organizácia Nová Akropolis zorganizovala konferenciu Bombaji, pod názvom „Podpora skutočnej zmeny: Vodcovstvo pre lepší svet“.
Konferencia mala 259 účastníkov z rôznych oblastí života, vrátane korporácií, mimovládnych organizácií, vládnych inštitúcií a študentov. Kurátorom tohto podujatia bol Yaron Barzilay (riaditeľ), inšpirovaný Gándhího neúnavnou snahou o pravdu.

Na podujatí sa stretli významní lídri, ktorí sa usilujú o vytvorenie lepšieho sveta prostredníctvom neúnavnej práce v rôznych oblastiach, ako sú vzdelávanie, filozofia, ekológia, antropológia, verejná správa, mikrofinancovanie a spoločensky zodpovedné podnikanie.

Účastníci konferencie:
Anu Aga (Teach for India),
Ronnie Screwvala (Nadácia Swades),
Sonam Wangchuk (SECMOL, HIAL),
Vandana Šiva (Navdanya),
Chetna Gala Sinha (banka Mann Deshi),
Saamdu Chetri (Centrum hrubého domáceho šťastia, Bhután),
Tridip Suhrud (gándhíovský historik),
Pierre Poulain (autor, filozof a fotograf),
Fernand Schwarz (autor, Medzinárodná inštitúcia Hermes),
Yaron Barzilay (kultúrna organizácia Nová Akropolis)

Poslednú prednášku dňa pán Fernand Schwarz uzavrel so slovami: „Najmenší krok, ktorý urobíme vo vnútri nás samých smerom k dobru, je krokom pre celé ľudstvo“.

Toto je tretie podujatie v sérii „Podpora skutočnej zmeny“, za ktorú Nová Akropolis obdržala listy podpory od Jeho Svätosti Dalajlámu, predsedu vlády Indie - Narendra Modiho, ministerského predsedu štátu Maháraštra - Devendra Fadnavisa a medzi inými aj laureáta Nobelovej ceny - Muhammada Yunuasa.
Skupina dobrovoľníkov kráčala po uliciach Bruselu ponúkajúc ľuďom bez domova horúci nápoj a sušienky.
Viac ako priama potravinová podpora, to bola predovšetkým príležitosť vstúpiť do kontaktu s bezdomovcami, pochopiť ich obavy a výzvy a stráviť s nimi spoločné chvíle priateľstva.
Na 150. výročie narodenia Mahátmá Gándhího, v kombinácii so Svetovým dňom filozofie, uskutočnila Nová Akropolis v Grécku otvorené podujatie vo verejnej kaviarni na námestí Syntagma v Aténach.
Kostas Frantzikinakis, výskumník a predseda Novej Akropolis v Grécku, hovoril o „skutočnej filozofii, ktorá musela byť vždy aj praxou“ a prostredníctvom rozsiahleho odkazu veľkých filozofov v rôznych epochách dokázal, že „filozof je neustále akčný... nie je múdry, ale hľadá múdrosť celý svoj život.

O „bojovníkovi za pravdu“ hovoril aj indonézsky profesor Dimitris Vasiliadis, predseda Helénsko-indickej spoločnosti pre kultúru a rozvoj. Hovoril o Gandhího živote a jeho činnosti, zdôrazňujúc jeho základné myšlienky o nenásilí, láske k blížnemu, etike, o obetiach alebo daroch pre chudobných, atď. Diváci, ktorí zaplnili sálu v Public Cafe, vytvorili krásnu atmosféru spolupráce počas celého podujatia.
Veľmi nás potešilo, že sme v našej južnej pobočke v Be'er Sheva mohli privítať vedúceho pobočky Novej Akropolis v Tel Avive, p. Idana Charnyho, ktorý fascinujúcim spôsobom porozpával o malej a osobitnej krajine, Bhutáne.
Idan, ktorý žil v Bhutáne a mal možnosť stretnúť sa s ich kultúrou, pozoroval ich jedinečný životný štýl a vrátil sa so zaujímavými pohľadmi na ich spôsob života, špeciálne s ohľadom na šťastie z individuálneho aj kolektívneho aspektu. Vo vzájomnej diskusii sme hovorili o jedinečnosti Bhutánu, o ich kultúrnom postoji/uhle pohľadu a najmä o vízii vedenej ich kráľom, ktorá vytvorila index hrubého národného šťastia (GNH), s cieľom zabezpečiť maximalizáciu šťastia ľudí ako hlavného cieľa krajiny.

Sledovaním spôsobu, akým ľudia v Bhutáne žijú svoje životy a príkladom, ktorý si stanovil ich kráľ, sme sa snažili hlbšie pochopiť zásady šťastia a lekcie, ktoré nás táto kultúra má naučiť a snažiť sa postupne zavádzať to, čo sme sa naučili, v našich životoch.
V Zelenograde sa uskutočnil dvojdňový intenzívny kurz prvej pomoci. Alexej Malov, vynikajúci inštruktor, účastníkom popísal najbežnejšie núdzové situácie a postupy prvej pomoci.
Nádielka zložitých a vážnych vedomostí bola vyvážená humorom z praxe a fascinujúcimi príbehmi z jeho 24-ročných skúseností.

Druhý deň bol zameraný na simuláciu niekoľkých núdzových situácií... takže účastníci sa mohli objaviť na oboch stranách barikády. Začalo sa simulovaním rôznych zranení a šokov. Nasledovalo poskytnutie prvej pomoci a snaha vytiahnuť tú správnu vec v danom momente a uviesť ju do praxe.
V rámci medzinárodného programu propagácie hudby a pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa hudby sa už štvrtý rok po sebe konala národná školská hudobná súťaž.
Akciu sponzorovala Národná komisia Uruguaja pre UNESCO.
Nová Akropolis Rusko sa zúčastnila kultúrno-vzdelávacieho projektu Dolná Volga: Eurázijská križovatka civilizácií - jedinečné miesto z kultúrneho a historického hľadiska.
Po tisícročia sa evolučné prúdy poháňané tajomnými historickými zákonmi sústreďovali v oblasti medzi riekami Don a Volga. Výsledkom je dedičstvo viacerých významných pamiatok: hlavné mesto Zlatej Hordy a Khazar Khanate, posvätné centrum starovekých Zoroastrov, kultúrne a náboženské centrá. Bohužiaľ, tieto pamiatky nie sú dobre prebádané a vôbec nie sú známe.

Nová Akropolis prevzala úlohu pripraviť turistického sprievodcu po najzaujímavejších miestach v regióne. Prvým krokom bola expedícia do dediny Trekhostrovskaya do legendárnej svätyne Zoroastrov. Podrobnejšie informácie, fotografie a mapy nájdete v brožúre v pôvodnom znení.

Stránka 1 z 37
Hore