Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 26
Nová Akropolis v Córdobe zorganizovala otvorenú diskusiu vo svojom kultúrnom centre Alta Córdoba.
Čo je to vesmír a ako ho vnímame? Je riadený chaosom, alebo v ňom vládne poriadok? Čo nám na túto tému zanechali klasickí filozofi? Čo nám môžu priniesť teória chaosu a fraktálna geometria?

To boli príklady otázok, ktoré sme si sami položili v súlade s princípmi porovnávacej a nadčasovej filozofie. Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom, ako aj kultúrnemu centru za poskytnutie priestoru.

Výťažok z dobrovoľného vstupného spoločne s príspevkami z iných verejných aktivít poputujú do School of Família Agrícola v provincii Corrientes.
Nová Akropolis v Maďarsku premietala vo svojich centrách film Ľudská bytosť francúzskeho humanistu a fotografa Yann Arthus-Bertranda.
Po hodinovom premietaní nasledovala inšpiratívna debata o filmom nastolených otázkach o súčasnom stave ľudstva, spoločných hodnotách, šťastí, neodsudzovaní iných a ďalších témach.
Nová Akropolis v spolupráci s radnicou mestskej časti Ochota zorganizovala sériu vonkajších aktivít pod názvom „Filozofia v parku“.
Náhodní okoloidúci skúšali šťastie točením kolesa cností a žrebovali si inšpirujúcu cnosť. Každý následne dostal do daru balón, v ktorom objavil ďalšiu inšpirujúcu filozofickú frázu!
V poradí už štvrtého stretnutia Klubu milovníkov dobrej hudby sa začiatkom mesiaca v Novej Akropolis Fortaleza zúčastnilo vyše 50 účastníkov.
Cieľom pravidelných mesačných stretnutí je spojiť milovníkov hudby, aby sa o nej dozvedeli viac. Na tomto stretnutí zaznel flautový recitál muzikantov Alexandre Sousu a Paola Ferreiru, ktorí zahrali piesne od baroka po 20. storočie. Slovom sprevádzal Leandro Aguiar.
Verejná prednáška o umení koncentrácie, ako ju v dávnych časoch vyučoval budhizmus.
Hneď na úvod sa účastníci naučili, prečo sa budhisti odvolávajú na ľudskú myseľ ako na „opičiu myseľ“ a prečo je potrebné ju „skrotiť“.

Špecialistka v tejto oblasti a riaditeľka Novej Akropolis v Nemecku, Gudrun Gutdeutsh, uviedla niekoľko praktických cvičení na zlepšenie koncentrácie a zvládnutie nepokojnej mysle.

Účastníci sami na sebe pocítili účinok týchto postupov a viac začali vnímať krásu tajomstva, ktoré sprevádza túto osobnú výzvu pri hľadaní vnútorného sústredenia a jasného vnímania.
Táto aktivita organizovaná Ministerstvom hospodárstva Albánska bola skvelou príležitosťou prezentovať Novú Akropolis a jej program aktivít študentom z troch rôznych uhlov:
Filozofia: praktické kurzy, debaty o rôznych témach, umenie komunikácie, publikácia kníh a časopisov s filozofickým obsahom, atď.

Kultúra: hudobný klub, workshopy, návštevy múzeí a výstav, knižný klub, klub bojových umení, atď.

Dobrovoľníctvo: Ekologická starostlivosť, darcovstvo krvi a zábavné aktivity pre deti, atď.
Už druhý rok po sebe dobrovoľníci z Novej Akropolis Tegucigalpa zorganizovali výstavu Bonsaj, vynikajúcu príležitosť pre stovky ľudí stretnúť sa s touto starou japonskou tradíciou.
Niekoľko odrôd bonsajov bolo vystavených počas dvoch dní v jednom z najrušnejších nákupných centier v meste. Navyše, pre záujemcov, ktorí sa chceli dozvedieť viac, Nová Akropolis po tejto výstave otvorila kurz o bonsajoch.
Prednáška o príťažlivej téme zlatého pomeru v prírode.
Bolo prezentovaných niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, ako prírodné javy smerujú k tomuto „matematickému vzorcu“.
Rozprávanie tiež poukázalo na postoj niektorých moderných vedcov k tomuto fenoménu, ktorý inšpiroval ľudské bytosti počas storočí, aby mohli zachytiť krásu a vidieť stopu inteligencie prírody.
Oslávili sme medzinárodný deň taj-či s ukážkou tohto bojového umenia v parku Rodó, vedeného inštruktormi Novej Akropolis Montevideo.
Ukázali sme bojové umenie ako spôsob podpory harmónie v pohybe medzi prírodou a ľudskými bytosťami.
Inštitút bojových umení Bodhidarma prezentoval v akadémii Novej Akropolis v Montevideu dôležitosť filozofie v praxi, ktorá sa v dnešnom svete bohužiaľ v niektorých aspektoch stráca.
Prezentujúci vysvetlili, že cesta transformácie jednotlivca sa dosahuje prehlbovaním filozofie rôznych disciplín v praxi a urobili krátku ukážku bojových umení taekwondo, taj-či, iaidó a kyudo.

Stránka 1 z 26
Hore