Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 53
Dobrovoľníci a zástupcovia Novej Akropolis USA – stredozápad sa zúčastnili 8. ročníka Chicago Volunteer Expo, ktoré sa konalo v prírodnom múzeu Peggy Notebaert.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí a viac ako 75 dobrovoľníckych organizácii z oblasti Chicaga.Dobrovoľníci z Novej Akropolis sa stretli so zástupcami z iných organizácií za cieľom spolupráce na rôznych projektoch, ktoré pomáhajú komunitám v Chicagu.
Cez platformu Zoom, riaditeľ Novej Akropolis Portugalsko, José Carlos Fernández, venoval prednášky nasledovným témam:
1. Mýtus a príbeh kráľa Artuša
2. Rytierska iniciácia, symboly a ich pôvod
3. Svätý Grál, jeho pôvod a účel; Galahad, ideál rytierstva
4. Mýtus o Parsifalovi a kráľovi Rybárovi
5. Tristan, rytier lásky a Isolda, mág prírody
6. Hrdinova a symboly (Gawain, Ivaine, Lancelot, Sir Kay, Guinevere, atď.)
7. Zbrane rytierov a ich symbolika, kniha Book of the Order of Chivalry od Ramona Llulla
8. Čarodejník Merlin a odkaz artušovských iniciácií
9. Don Quijote de la Mancha

Výber z každej prednášky je dostupný na YouTube kanáli Novej Akropolis Portuglasko: https://www.youtube.com/channel/UCLbxUhxtsEjueIThljKxckw
Tele-prednáška na vždy aktuálnu tému: rytiersky duch a večné hľadanie ideálu, ktorý dáva životu zmysel, predstavuje hrdinská postava Dona Quijota.
lavné myšlienky: sebapoznanie a rozvoj osobnosti, uznanie vyššej formy vedomého života, potreba podeliť sa o vedomosti a kultivovať hodnoty ako láska, štedrosť, altruizmus.

Rozhovor o Donovi Quijotovi je tiež podnetom na prehodnotenie tradícií a ochranu ľudstva, ktoré často ovplyvňuje kríza materialistického senzualizmu.
Nová Akropolis bola spoluorganizátorom medzinárodného seminára: „The New Paradigms of Science“ (Nové paradigmy vedy), ktorého hlavným rečníkom bol Dr. Harry Costin.
Seminár sa konal online prostredníctvom virtuálnej platformy a inšpiroval sa španielskym filozofom José Ortega y Gassetom, ktorý nás vyzval, aby sme „splnili predstavy našej doby“.

Profesor Harry Costin z Madridu uskutočnil prvé zo série piatich virtuálnych stretnutí,ktoré vzalo účastníkov na cestu z geocentrického vesmíru k teórii strún.

Cesta od staroveku po dnešok, snaha pochopiť, ako fyzika interpretuje dnešné tajomstvá prírody, ako aj niektoré podivné paradoxy, ktoré vyvstávajú z úsilia odhaliť tajomstvá kozmu. Táto cesta má za cieľ nás jednotlivo prebudiť k harmonickejšiemu pohľadu na vesmír a našu úlohu v ňom.
Workshop usporiadaný Sabinou Leitner ponúkol úvod do Danteho Božskej Komédie, ktorá sa považuje nielen za jedno z najväčších diel svetovej literatúry, ale aj za nadčasový opis stúpajúcej cesty duše.
Počas dvoch 3-hodinových sedení mohli účastníci získať všeobecné pochopenie tohto majstrovského diela a objaviť hlboké posolstvo o tom, ako láska hýbe vesmírom a ako sa musíme očistiť a rozvíjať svoje cnosti, aby sme dosiahli trvalú harmóniu, mier a jednotu.
Letná verzia Literárneho Klubu v Novej Akropolis sa tentoraz uskutočnila v prírode.
Účastníci si užili krásnu poéziu a hlbokú múdrosť zakotvenú v knihe „The Prophet“ (Prorok) od Kahlil Gibrana zdieľajúc myšlienky na témy ako je podstata lásky, zmysel práce, zločin a trest, zmysel slobody a zodpovednosti.
Nová Akropolis Paríž – uviedla na Facebooku naživo prednášku na tému reinkarnácia v starom Egypte od antropológa a filozofa Fernanda Schwarza, zakladateľa Novej Akropolis vo Francúzsku.
Náuka o reinkarnácií je veľmi prítomná vo Východnej Ázii a tiež v Pytagorovom učení, avšak z pohľadu Egypťanov o nej veľa nevieme.
Princíp reinkarnácie je napriek tomu v jadre metafyziky starovekého Egypta a dáva život jednej z najúžasnejších a najtrvácnejších civilizácií v histórii. Ako sa zbavujeme obmedzení, táto doktrína o reinkarnácií je zdrojom vzácneho učenia sa o prírode a transformáciách vedomia.

Egyptská kniha mŕtvych nám hovorí o Psychostázii (vážení duše) a rôznych stavoch vedomia ľudskej duše, ktorá sa opäť zrodí do inej formy. To nám poskytuje veľmi aktuálne kľúče k pochopeniu etáp transformácie vedomia od smrti ku znovuzrodeniu, ako aj zážitok z uväznenia duše na hmotnej úrovni a konca týchto obmedzení.

Noc, v ktorej sme sa ponorili do tajomstiev „Život po živote“ podľa učenia staroegyptskej múdrosti.
V týchto dňoch spoločenského odlúčenia, ktoré sa stalo súčasťou každodennej rutiny – sa nám chýbajúci pocit spolupatričnosti stal dôležitejším ako kedykoľvek predtým.
V tejto relácii hovorili členovia Novej Akropolis o rôznych úrovniach vzájomného kontaktu, príčinách našich ťažkostí a strachu z príslušnosti k niekomu alebo niečomu.

Na záver predstavili spôsoby a cesty, ako tento pocit znovu zažiť a posilniť bez ohľadu na okolnosti.
Prostredníctvom našich sociálnych sietí sme zorganizovali prednášku „Vesmír ako odpoveď“, ktorá v dnešnej dobe objasňuje mnoho pochybností.
Tento odkaz zasiahol tisíce ľudí, ktorí si osvojili praktické a užitočné myšlienky. V rámci virtuálneho filozofického stretnutia kládli účastníci otázky a vymieňali si komentáre a navzájom sa obohatili o nové poznatky.
Florimond Krins - prednášajúci - sa v online rozhovore venoval téme energetiky a environmentálnym dôsledkom využívania obmedzených zdrojov neudržateľným spôsobom.
Za posledných 200 rokov, od začiatku priemyselného veku, sa ľudstvo spolieha na pokrok vedy a nových technológií, aby nám poskytlo lepšie zdravie, bohatstvo a pohodlie.

Počas večera bolo stále viac jasnejšie, že prichádzame do kritického obdobia, keď musíme uvažovať a konať či už kolektívne alebo individuálne v rámci prevzatia plnej zodpovednosti za dôsledky, ktoré vznikajú z nášho konania.

Na konci prezentácie bol vyhradený čas na otázky a odpovede, kde sa väčšina účastníkov mohla podeliť o svoje obavy a názory a diskutovať o možných riešeniach.

Stránka 1 z 53
Hore