Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 33
Jeho Svätosť Dalajláma vyzdvihol dôležitosť nadchádzajúcej konferencie s názvom „Podpora skutočnej zmeny: Vodcovstvo pre lepší svet“ hosťovanou Kultúrnou asociáciou Nová Akropolis k 150. výročiu narodenia Mahátmá Gándhího.
Špeciálnym osobným listom Jeho Svätosť vyjadruje potešenie z tejto iniciatívy a vyzdvihuje potrebu pestovať „láskavosť, súcit a záujem o druhých. Aby tieto nepostrádateľné pozitívne hodnoty mali i naše mladšie generácie, je nutné, aby im v tom pomohol náš vzdelávací systém.“

Ďalej vyzdvihuje potrebu „oživiť prastarú indickú múdrosť, pretože verím, že táto má nesmiernu silu transformovať naše deštruktívne emócie a pozdvihovať základné vnútorné kvality“. Zdôrazňuje, že podujatie, ktoré skúma tieto témy, „zmysluplným spôsobom vzdáva úctu Mahátmá Gándhímu“.
V srdci Londýna Nová Akropolis hosťovala originálnu prednášku. Prednášajúci bol medzinárodný rečník Harry Costin, držiteľ titulu vo vzdelávaní z Harvardskej univerzity, ktorý v súčasnosti skúma vzťah medzi filozofiou a umením v histórii.
Dokresľujúc množstvom inšpiratívnych citátov od básnikov, umelcov a krásnymi úryvkami z ich diel sprevádzal  p. Costin divákov od myšlienok romantikov a preraffaelistov až po farby a geometriu Kandinského a surrealistické krajiny a vízie Salvatora Dalího.

Na konci prednášky mali diváci pocit, akoby boli na vnútornej ceste, podobnej, ako ju opisuje Novalis, keď napísal: „Mysterická cesta vedie dovnútra. Je to v nás, nie nikde inde, kde nachádzame večnosť svetov minulosti a budúcnosti.“
Seminár s takýmto názvom zorganizovala Nová Akropolis Oeiras v spolupráci s nadáciou Marqués de Pombal a s podporou mestskej radnice Oeiras.
Prednášajúcim bol prof. Fernando Schwarz, riaditeľ Medzinárodného inštitútu pre antropológiu a komunikáciu (Hermes), prezident Novej Akropolis Francúzsko a bývalý vedúci doktorátov na L’École D’Anthropologie of Paris. Prof. Schwarz je takisto filozof, egyptológ, antropológ a citovaný autor na poli „nového antropologického ducha“, pracoval priamo s Gilbertom Durandom, Mircea Eliade a inými členmi spolku Eranos.

V prvej časti profesor predstavil syntézu novej paradigmy antropológie, v ktorej imaginácia a symbolická hra myšlienok hrá zásadnú úlohu, potvrdzujúc, že človek nie je definovaný – s rešpektom k iným živočíšnym druhom – vyrábaním nástrojov, ako sa predtým myslelo, ale svojou schopnosťou „vyrábať“ symboly.

Druhá časť seminára bola venovaná fenoménu posvätného, jeho prejavom a jeho štyrom funkciám: archetyp, mýtus, rituál a symbol.
V závere podujatia prof. Schwarz podpísal portugalské vydanie knihy „Mýty, rituály a symboly“.
Shradda Shetty, riaditeľ novej Akropolis v Puné, uviedol prednášku s názvom „Karma, osud a slobodná vôľa”.
Prednášky sa zúčastnilo viac ako 50 záujemcov.
Prednášajúci začal lekciu analýzou praktických dopadov každého z týchto konceptov na naše životy.

Správny spôsob, ako čeliť životným výzvam a skúškam, je pracovať na rozvoji schopnosti vedieť sa slobodne rozhodovať vzhľadom na okolnosti a nie len inštinktívne a bez uvedomovania si na ne reagovať. Vždy sa môžeme učiť z našich skúseností a tak určovať smerovanie nášho osudu.
Šach vyžaduje, rovnako, ako život sám, neustálu potrebu robiť rozhodnutia, rozvíjať stratégie a hľadať riešenia.
Hráč šachu môže v skutočnosti počas hry objaviť nápady, ako čeliť výzvam reálneho života.

Po prednáške si účastníci mohli vyskúšať techniku „Starchess“ (hviezdny šach), vyvinutú Lászlom Polgárom, otcom svetovej šampiónky v šachu, Judit Polgár. Táto technika umožňuje efektívnejšie rozvíjať ľudskú kreativitu a súčasne zachovať ducha a komplexnosť tradičného šachu.
Nová Akropolis Toronto organizovala svoj prvý divadelný workshop a výsledok bol viac než povzbudivý – úplne vypredaná kapacita.
Jeho dynamické 4 hodiny boli dizajnované pre účastníkov bez predošlých divadelných skúseností. Cez divadelné hry a cvičenia sa prítomní učili prekonávať strach z verejného vystupovania, ako aj zlepšiť svoju kreativitu, koncentráciu a emočnú inteligenciu.

Nakoniec si každý domov zobral stratégie, ako efektívne pracovať so stresom a zlepšiť svoje fungovanie v každodennom živote.
Tím dobrovoľníkov z Novej Akropolis, ktorí sú špeciálne trénovaní na pomoc v krízových situáciách, okamžite odpovedal na volanie o pomoc pri požiari v mestách Mati a Rafina na polostrove Atika.
Naša dobrovoľnícka pomoc pokračuje aj naďalej v centrách distribúcie materiálnej pomoci.
Nová Akropolis uviedla otvorenú diskusiu o čínskej filozofii a jej dvoch hlavných predstaviteľoch – Lao‘c a Konfucius.
Použitím porovnávacieho filozofického prístupu sme sa zamýšľali nad príspevkom týchto dvoch historických postáv do obrazu čínskej kultúry – učiteľ a politik Konfucius a mýtický mudrc Lao‘c.
Prednáška s takýmto názvom poukázala na rozdiel medzi túžbou a vôľou.
Jej súčasťou bolo aj niekoľko praktických cvičení, cieľom ktorých je pomôcť rozvíjať vôľu ako dôležitý nástroj v živote človeka.
Workshop o Sokratovom dialógu organizovaný Novou Akropolis Sofia sa tešil veľkému záujmu.
Po krátkom úvode o živote filozofa, účastníci pokračovali filozofickou debatou na tému „Problémy súčasnosti a ich možné riešenia“.

Stránka 1 z 33
Hore