Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 38
Nová Akropolis v spolupráci so Skautským inštitútom zorganizovala prednášku o prvom prezidentovi Československej republiky, T. G. Masarykovi.
Nie ako o politikovi, ale ako o filozofovi. Prednáška naplnila ľuďmi celú sálu, ani jedno miesto v hľadisku nezostalo voľné.

Toto však zďaleka nebola posledná prednáška, ďaľšia pripravovaná osobnosť je Marcus Aurelius.
Súčasťou programu bolo kultúrne podujatie v podobe filozofického bojového umenia Nei-Kung.

 
Nová verzia krátkych kurzov nazvaná Sila mýtov vytvorila veľmi špeciálny večer: predstavenie, ktoré divadelne priblížilo mýtus s názvom Edda, ktorý opisuje stvorenie a zničenie sveta podľa Škandinávskej mytológie.
Predstavenie bolo vytvorené ženskou hereckou skupinou menom The Temple, ktorej cieľom je vrátiť pôvodné vnímanie divadla, aby divadlo prinášalo duchovné zážitky.

Po predstavení nasledovala diskusia s otázkami z hladiska a večer sa skončil spoločenskou večerou s možnosťou spoznať ozajstné tváre hercov.
Divadelná skupina Fortel z Brna zložená z vidiacich aj z nevidiacich hercov hrala v divadle Bárka.
Predstavenie „Žena v trysku století” sa inšpirovala komédiou od českého filmového režiséra a scenáristu Zdeňka Podskalského. V tejto hre, ktorá bola vypredaná do poslednej stoličky, herci predstavili rôzne zápasy medzi ženou a mužom v rozličných historichých obdobiach.
Prednáškou na takúto zaujímavú tému nás poctila profesorka Marta Silvia Dios Sanz.
Don Quixote je príkladom človeka, ktorý si vytvára svoju vlastnú realitu, je hercom svojho života a nereaguje len na podnety, ktoré prichádzajú. To, v čo verí, premení na skutočnosť a vždy je motivovaný niečím vyšším – ideou, vierou, či potrebou meniť svet k lepšiemu a pomôcť ľudstvu.

Profesorke Marte Silvii Dios Sanz patrí veľké poďakovanie za psychologický a idealistický výklad. Jednoduchosť a zároveň hĺbka, s ktorou spracovala túto tému, ponúkla „potravu pre myslenie”.
Bola to vynikajúca prednáška od vynikajúcej osoby a odborníčky.

Video v pôvodnom jazyku si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:
https://youtu.be/G0UKlsdSC8Y
Existuje medzi nami mnoho ľudí, ktorí nevidia svojimi očami. Pomocníkmi v poznaní sveta sú pre nich hlavne sluch, vôňa a dotyk. Všetko, čo sme my ostatní zvyknutí iba vidieť, oni sa toho musia dotknúť.
Je tu však časť sveta, ktorú je pre nich ťažké objavovať – sú to veľké umelecké diela vytvorené ľudskými rukami. Môžeme sa očami pozerať na sochy Michelangela, či Rodin-a v múzeách, kde je v takmer každej sále nápis: „Prosím, nedotýkajte sa!“,

Na našej výstave nie sú žiadne takéto upozornenia. Naopak, sú tu pozvania: „Vítame každý dotyk“.

Projekt „Dotyk krásy “ sa zrodil v roku 2016 v Novej Akropolis v Moskve. Jej členovia v spolupráci s učiteľom internátnej školy pre výchovu a rehabilitáciu nevidiacich a slabozrakých detí postupne vytvorili múzejnú expozíciu antických kultúr, ktorá bola nakoniec venovaná internátnej škole.

V súčasnosti boli ukončené 2 etapy projektu:
  • výstava „Umenie starovekého Grécka“, ktorá sa skladá z 52 sadrových reprodukcií, na výrobe ktorých sa zúčastnilo 70 dobrovoľníkov
  • výstava „Umenie antického Egypta“ zložená z 56 reprodukcií reliéfov, basreliéfov a sôch od viac ako 100 dobrovoľníkov

Veľmi dôležitým prvkom je, že učitelia Novej Akropolis spolu s dobrovoľníkmi odprednášali pre žiakov školy sériu kurzov o symbolike antických kultúr.

Tento rok pokračuje projekt výstavou „Večná múdrosť starovekého Egypta“ pre Ruskú štátnu knižnicu nevidiacich v Moskve.
Kultúrna organizácia Nová Akropolis z Chile sa v spolupráci so sekretariátom inštitucionálnych vzťahov zúčastnila 19. februára 2019 na 57. zasadnutí Komisie pre sociálny rozvoj Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Hlavným bodom tohto stretnutia bolo riešenie nerovností a výziev v sociálnom začlenení cez sociálne, mzdové a rozpočtové regulácie. Poradný orgán Novej Akropolis v Chile drží na tomto zasadnutí poradný mandát a poskytol stanovisko pre obohatenie perspektívy ohľadom sociálneho začlenenia mladých ľudí. Urobil tak na základe bohatých skúseností z dlhoročného prevádzkovania celosvetovej siete pobočiek, ktorej je Nová Akropolis Chile súčasťou.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis odcestovali do vzdialenejšej oblasti Longo Maë, kde sa uskutočnil 4. ročník Vodohospodárskeho festivalu podporovaného medzinárodným kolektívom „Ríos Vivos“ (Živé rieky).
Delegácia prišla s originálnym zámerom – podporiť a vykresliť túto nezvyčajnú aktivitu farbou. Zástupcovia Argentíny, Salvadoru, Guatemaly a Kostariky zorganizovali rôzne vzdelávacie workshopy, v ktorých bol dostatok priestoru pre použitie imaginácie a umenia ako hlavného nástroja na zachovanie našich vôd.
Dobrovoľníci zozbierali potrebné veci pre obyvateľov Útulku pre dospelých a starších ľudí v Belehrade.
Okrem vecí dennej potreby boli v darovaných položkách aj zimné oblečenie a obuv.
Takmer päťdesiat mladých ľudí štyroch rôznych národností strávilo týždeň spolu s cieľom byť aktívnou súčasťou prírody a naučiť sa spolupracovať ako tím v príjemnej spoločnosti.
Účastníci z Rakúska, Švajčiarska, Belgicka a Anglicka okrem iného pracovali na obnove biotopu v blízkosti rieky Mur v Štajersku a spolu absolvovali kurz prvej pomoci.

Spoločné úsilie o prekonanie vlastných limitov vrátane odchodu z prostredia zvyčajného komfortu urobili z tábora dobrodružstvo po všetkých stránkach.

Stránka 1 z 38
Hore