Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 29
Nová Akropolis „znovuvytvorila" známu Platónovu Akadémiu ako súčasť organizovanej akcie pre deti.
Tu sa mohli naučiť riešiť hádanky a orientovať sa v bludisku, ako aj súťažiť v rôznych disciplínach, ako je napríklad hod diskom, závod v plnom brnení, a pod. Na týchto zábavných aktivitách sa zúčastnilo vyše 200 detí.
Toto bol názov jednej z prednášok predstavených v hlavnej filiálke v Medellíne.
Bola to pozvánka cestovať do 70. rokov, aby sme prostredníctvom hudby objavili „motory“, ktoré posúvali vedomie jednej z najdôležitejších rokových kapiel – Pink Floyd. A tiež to bola pozvánka znovu rezonovať s hĺbkou a citlivosťou, ktorú hudba môže prenášať.

Prednáška bola podaná s dôrazom na spoločnú niť tvorenia hudby danej kapely, ukazujúc význam jej hudby pre dnešnú dobu, pretože žijeme v podobnom kontexte, v ktorom ľudia čelia realite, ako sú vojny, úspechy a boje mladých ľudí.

Hoci niektorí účastníci prišli s myšlienkou, že na tomto podujatí bude prezentovaný videokoncert, aktívne sa podieľali na prispievaní k životopisným údajom a výmene výňatkov z populárnych piesní skupiny.
„Sila skúseností" sa konala v Tel Avive a pozostávala zo dňa rozmanitých a veľmi praktických aktivít.
Takmer päťdesiat ľudí sa zúčastnilo krátkej prednášky s názvom „Karma joga" a pripravilo sa niekoľko workshopov, ktoré spájajú filozofiu s praxou: Ikebana (japonské usporiadanie kvetín, umenie jednoduchosti), výroba hudobných nástrojov z recyklovaných materiálov (umenie harmónie), harmonický spev (umenie hľadania vnútorného hlasu), hranie na tibetských miskách (umenie koncentrácie), tvorba prírodných sviečok (umenie čistenia), šitie a opravovanie šitého oblečenia (umenie regenerácie). Táto udalosť bola obzvlášť atraktívna pre tých, ktorí dávajú prednosť praktickosti.
Dnes často nie je celkom prijateľné hovoriť o smrti. Obávame sa tejto témy a vyhýbame sa jej.
Napriek tomu v rôznych tradíciách, napríklad v starovekom Egypte, Indii, Grécku a iných, bol postoj iný: smrť nebola vnímaná ako koniec, ale ako prechod k niečomu inému, ako cesta, ktorá sa objavuje počas dlhého života. Toto poznanie umožnilo ľuďom na jednej strane vážiť si život a na druhej strane venovať čas tomu, čo je skutočne dôležité.
Nie nadarmo v starom Ríme hovorili: "Pamätajte na to, že všetko raz skončí," nech má váš život ctihodný význam.
Fabiano Camilo predniesol prejav na Ľudovej tribúne Legislatívneho zhromaždenia štátu, pripomínajúc 30 rokov pôsobenia Novej Akropolis v Porto Alegre.
V tomto priestore venovanom občianskej spoločnosti hovoril Camilo o organizácii a úlohe aktivít v oblasti podpory kultúry, dobrovoľníctva a výučby filozofie počas všetkých týchto rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že Nová Akropolis funguje výlučne na základe dobrovoľníckej práce na celom svete, zdôraznil práve túto úlohu dobrovoľníctva a jej služby ľudom a komunite.

Ďalšie informácie možno nájsť v správach uverejnených na stránke Legislatívneho zhromaždenia prostredníctvom odkazu: http://www2.al.rs.gov.br/noticias/.
Približne 2000 detí a mladých ľudí sa zapojilo do dvadsiateho piateho ročníka Národného festivalu zborov Concordia, ktorý tohto roku oslávil svoje finále v meste Tarija, vystúpením 18 zborových finalistov.
Stretnutie zborov každoročne privádza dovedna najvýznačnejšie zbory z miest Santa Cruz, Cochabamba, La Paz a tento rok tiež z mesta Tarija.

Finálna časť podujatia sa odohrala v Kultúrnom centre mestskej štvrte Salamanca, prislúchajúcom k autonómnej samospráve obce Tarija, kde boli speváci a organizátori festivalu vyhlásení za významných hostí.
Pri príležitosti Svetového dňa filozofie, Nová Akropolis Mníchov usporiadala „Dlhú Noc Filozofie” na tému „Konfucius a Lao-c`: Zaži Orientálne umenie života všetkými zmyslami”.
Konfucius, rovnako ako Lao-c`, boli stúpencami humanistického konceptu, podľa ktorého ušľachtilý človek je ten, čo pestuje morálne hodnoty, je oddaný Bohu a zohráva aktívnu úlohu v spoločnosti.

Nasledujúc úvodnú prednášku o Číne dávnovekej a súčasnej, tri miestnosti zariadené v tematickom štýle predstavili základné princípy učenia Konfucia a Lao-c`. Takýmto spôsobom sa ich filozofia stala pre návštevníkov živou a praktickou.
Vyše 500 ľudí navštívilo prednášky Novej Akropolis v priebehu „Dlhej Noci Vied”.
Je to už po tretí raz, čo sa organizácia zúčastnila tohto pravidelného stretnutia s vedou, ktoré spája 400 inštitúcií z metropolitného regiónu a každé dva roky predstavuje ich prácu verejnosti. Ide o najväčšie podujatie uvedeného typu v Nemecku, pravidelne priťahujúce zhruba 30 000 návštevníkov.

Medzi prednáškami Novej Akropolis zazneli „Pytagoras a jeho učenie o harmónii v Kozme”, „Sokrates a Náuka o šťastí”, „Platónova Akadémia”, „Leonardo da Vinci”, „Kvantová fyzika” a „Veľkolepý vynálezca Nikola Tesla”.
Nová Akropolis Córdoba zorganizovala deň venovaný Dobrovoľníctvu.
  Na tomto prvom Expo stretnutí sa zúčastnilo jedenásť občianskych združení a neziskových nadácií spolupracujúcich na princípe dobrovoľníctva a ponúkajúcich veľkorysú pomoc pre spoločnosť. Všetky odprezentovali prostredníctvom videí a prednášok svoje aktivity a projekty návštevníkom tejto bezplatnej akcie, ktorá sa konala v kultúrnom centre mestskej samosprávy.
Inšpekcia ochranárov prírody a dobrovoľníci z Novej Akropolis rozmiestnili vtáčie búdky pre hniezdenie v Dunajsko-ipeľskom národnom parku.
Desať nových kusov prichystaných dobrovoľníkmi pribudlo k tým už nainštalovaným spred niekoľkých rokov. Počas pozorovania vtáctva boli v zhotovených hniezdach nájdené dva zákonom chránené druhy a skupina ochrancov prírody mala možnosť vidieť 46 vajíčok a 38 vtáčích jedincov rôznych druhov.

Stránka 1 z 29
Hore