Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 35
Prednáška predstavila základné myšlienky Viktora Frankla o zmysle života a ako ho môže človek objaviť prevzatím zodpovednosti za svoj život.
Frankl hovorí, že ľudská bytosť nie je slobodná, či už  vo svojom biologickom, psychologickom alebo sociologickom prostredí v prírode... ale silou jeho slobodnej vôle sa dokáže povzniesť nad spoločenské podmienky a naplniť zmysel svojho života.
Premiér Shri Narendra Modi a ministerský predseda Shri Devendra Fadnavis prejavili uznanie a podporu iniciatíve Novej Akropolis pri organizovaní blížiaceho sa podujatiav Bombaji s názvom „Podpora skutočnej zmeny: Vodcovstvo pre lepší svet“, k pripomenutiu 150. výročia narodenia Mahátmá.Gándhího.
Premiér Modi zdôraznil dôležitosť a význam tejto udalosti:

„Veľmi si vážime úsilie kultúrnej organizácie Nová Akropolis v poskytovaní platformy pre rozvoj vodcovstva pre lepší svet, inšpirovaný ideálom Mahátmá Gandhího.“
Som presvedčený, že konferencia bude prínosná pre posilnenienajvyšších indických ideálov, ktorých symbolom je náš Otec národa.“

Hlavný minister štátu Maháraštra, p. Fadnavis dodal: „Je naozaj chvályhodné, že Kultúrna asociácia Nová Akropolis oslavuje 150. výročie narodenia R. P. M. Gándhího a na vyzdvihnutie tejto oslavy zorganizovala podujatie s témou „Podpora skutočnej zmeny: Vodcovstvo pre lepší svet“.
Po prvý krát sa dobrovoľníci z Novej Akropolis v Brusseli zúčastnili Svetového dňa Upratovania.
Okolo 15 dobrovoľníkov prispelo ku globálnemu hnutiu odstraňovaním odpadkov v okolí Sainte-Catherine.

V rámci 35. ročníka Hudobnej súťaže Novej Akropolis sa zišlo viac ako 2500 dobrovoľníkov z 10 miest v Peru a prinieslo možnosť aj touto cestou tisícom detí a mladých ľudí stretnúť sa s umením.
Dobrovoľníci organizovaní v tímoch privítali účastníkov, predstavili ich obecenstvu, odovzdávali deťom darčeky a zabezpečili ochranu divadlám a auditóriám, čím dali život najväčšiemu vzdelávaciemu a kultúrnemu podujatiu v Peru.

Do súťaže sa znovu zapojilo 25 000 detí zo základných a stredných škôl, ktoré  okrem iného mali možnosť prejaviť svoj talent v kapelách, flautových súboroch, zboroch, orchestroch a folklórnych súboroch.

Dobrovoľníci sa podelili o skvelú skúsenosť z tímovej práce v súťaži, ktorá podporuje hudobné vzdelanie v Peru a nebola prerušená už 35 rokov.
Za veľkej podpory verejnosti nám Ing. Francesc Mir prostredníctvom dvoch prednášok predstavil najnovšiu interpretáciu ľudského vedomia a reality kvantovými fyzikmi.
Prezentácia začala preskúmaním nášho chápania hmoty a reality od 17.storočia. Potom postupne predstavil hlavné myšlienky známych kvantových fyzikov 20.storočia. Upozornil na skutočnosť, že tieto idey priamo nadväzujú na myšlienky predošlých filozofov. Nakoniec vysvetlil dôvody veľmi potrebnej novej paradigmy, ako aj príslušné vízie známych vedcov 21.storočia.
Nová Akropolis usporiadala prednášku s interaktívnymi ukážkami zo Shakespearových diel, hudobným sprievodom a diskusiou o Renesancii.
Ďalšími zaujímavými a praktickými témami boli diskusie o tom, ako nás Shakespeare inšpiruje, aby sme si uvedomili, že rovnako, ako jeho postavy, aj my si môžeme vybrať, akými ľuďmi chceme v našom živote byť.
Vydavateľstvo Novej Akropolis v Rusku vydalo román Jorge Angela Livragu, Alchymista: Po stopách Giordana Bruna, v papierovom aj v digitálnom formáte.
Na preklade tejto knihy nešetril úsilím počas viac ako štyroch rokov početný pracovný tím. Editor úprimne poďakoval Elene Sikiričovej za vzbudenie veľkého záujmu o túto knihu dávno pred jej preložením. Poďakoval tiež Maximovi Kozyrevovi za preklad knihy, Leonidovi Mebelovi, Svetlane Obuchovovej, Nadežde Makogonovej a Ruzanovi Bunatianovi za editorstvo, rovnako aj Júlii Morozovovej , Lesii Kovtunovej a Natálii Radčenkovej za spoluprácu na preklade.

Tento román nie je len vzrušujúci príbeh. Čitateľ sa môže veľa naučiť o tajomstvách alchýmie ako vedy, ako aj o ľuďoch, ktorí túto vedu praktizovali.
Prednáška o vzťahu filozofie a neurovedy prilákala veľa zvedavých účastníkov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o tom, ako funguje myseľ, čím je podmienená a ako realizovať svoje sny...
Ako identifikovať sen? Ako ho vyložiť? Môže sen liečiť? Prednášajúci s pedagogickým prístupom a výborne pripravenou prezentáciou diskutoval tieto témy a svoje myšlienky so zvedavým publikom.
V tento večer sa naša prednášková sála naplnila návštevníkmi dychtivými vypočuť si o jednom z najväčších moderných filozofov - „Immanuel Kant: Istota v neistom svete“.
Natália Petlevych, právnička a odborníčka na ľudské práva, prezentovala dynamickým a zrozumiteľným spôsobom niektoré z Kantových hlavných myšlienok a ich relevantnosť v dnešnom svete.

Ako môžeme v sebe rozvíjať dobrú vôľu, ktorá je taká dôležitá, ak chceme vyniesť von na svetlo to najlepšie z ľudského bytia a prispieť tak k pokojnejšej a harmonickejšej spoločnosti?
Kantova odpoveď je: „úsudkom, naostreným skúsenosťou”. Kant veril, že ako ľudské bytosti potrebujeme lepšie používať náš zdravý rozum a zamyslieť sa, ako sme konali a konáme za účelom zlepšenia sa smerom do budúcnosti.

V následnej dlhej diskusii prednášajúca v odpovediach na otázky publika vysvetlila relevantnosť Kantovej filozofie na dilemy  morálky, ktorým čelíme v súčasnosti.
Filozofická prechádzka záhradami Múzea národných krojov v Lisabone, hlavnom meste Portugalska, trvala viac, než dve hodiny. Návštevníci sa tešili z prednášky o symbolizme stromov a všeobecnej botanike.

Prejavili veľký záujem spoznať menej známe aspekty týchto drevín a tiež naučiť sa niečo o ich terapeutických aplikáciách.

Stránka 1 z 35
Hore