Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 30
Hlavnou prednáškou pod názvom „„Práca ako nástroj na transformáciu jednotlivca a spoločnosti„ v podaní prof. Luisa Carlosa Marquesa Fonseca riaditeľa Novej Akropolis začali oslavy Svetového dňa filozofie.
  V prednáške zdôraznil, akým nástrojom môže byť práca na dosiahnutie úspešného života. Oslavy organizovala Nová Akropolis v spolupráci s UNESCO v Národnom múzeu v Brazílii.

Aktivít sa počas dňa zúčastnilo cca 1800 ľudí. Detský orchester Deti za dobro ukázal verejnosti hodnotu filozofie a hudby ako nástrojov transformácie v rámci sociálneho projektu, ktorý bol organizovaný Novou Akropolis.

 Prof. Lucia Helena Galvão prednášala, ako dobrovoľníctvo môže dať práci zmysel. Hovorila o dôležitosti práce na príčinách ľudských problémov, ktoré podľa nej zásadne súvisia s myšlienkami. Medzi čestných hostí patrili aj profesori Novej Akropolis: Fábio Eon, koordinátor prírodných a humanitných vied a spoločenských vied UNESCO Brazília; Antonio Valdir Oliveira Filho, sekretár hospodárstva, rozvoja, inovácií, vedy a technológií federálneho okresu; Adelmir Santana, predseda Fecomércio-DF a profesorka Tania Cristina Alves de Siqueira, od Uniceub. Zástupca UNESCO Fábio Eón hovoril o tom, aké ťažké môže byť rozšírenie porozumenia v mysliach ľudí a že pracovná agenda OSN je zameraná na ôsmy cieľ trvalo udržateľného rozvoja navrhnutý OSN.

Adelmir Santana a Antonio Valdir sa zaoberali dôležitosťou podnikateľského ducha a tvorivosti s cieľom vytvoriť viac pracovných miest a potrebou pracovných miest, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ľudských úspechov.

Počas podujatia sa ohlásili víťazi druhého ročníka fotografickej súťaže „Pohľad mysliteľa“, ktorý je dostupný na www.diamundialdafilosofia.com.br Svetový deň filozofie pomohlo zabezpečiť viac ako 150 dobrovoľníkov, čo je príklad práce pre myšlienky a idey, ktoré môžu byť inšpiráciou zmien v spoločnosti.
Dobrovoľníci New Acropolis Boston, za účasti členov komunity a sponzorstva majiteľov obchodov v okolí, vyrobili a naplnili koše vďakyvzdania s ručne vyrobenými výrobkami, teplými odevmi a hračkami.
Koše boli doručené na oddelenie detí a rodín Massachusetts v Cambridge a priniesli teplo a radosť pestúnskym deťom počas prázdnin. Oddelenie poďakovalo: „Toto sú najlepšie a najzmysluplnejšie dary, ktoré sme kedy dostali!“.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis (Khar centrum, Bombaj) navštívili Cardenal Gracias - Domov pre ľudí v núdzi, ktorý aktuálne poskytuje náhradný domov 67 starším ženám bez domova.
Hneď od rána začali skupinovými aktivitami vrátane interaktívnych príbehov, piesňami a tancami z Hollywoodskych filmov, ktoré vyčarili úsmevy na tvárach, keďže niektoré ženy si dokonca aj zatancovali.
Nová Akropolis oslávila Svetový deň filozofie tradičným otvoreným čítaním z filozofie. Čítané boli texty z témy o jednotlivcovi od štyroch autorov 20-teho storočia: Khalila Gibrana, Carla Gustava Junga, Jorge Angela Livragu a Ericha Fromma.
Po čítaní si každý účastník na Kolese cností vytočil vlastnú cnosť. Noc sa skončila premietaním filmu Filozofia v akcii, ktorý bol kompiláciou všetkých aktivít Novej Akropolis v Bulharsku a vo svete v uplynulých 2 rokoch.
Premiéru populárnej divadelnej hry Pani Columbová zasahuje uviedla na 4.ročníku festivalu FEST IN v divadle Barka v Brne divadelná spoločnosť FORTEL – spoločnosť vidomých aj nevidomých hercov.
Hra je komédia o lúpeži najdrahšieho diamantu na svete nazývaného „Ružový vtákopysk“.Dobrovoľníci z Novej Akropolis sa na akcii zúčastnili ako herci aj organizátori zároveň a medzi účastníkmi sa tešili veľkému úspechu.
Približne 1600 návštevníkov oslávilo Svetový deň filozofie počas dlhej noci filozofie, ktorú po prvýkrát zorganizovali dobrovoľníci z novej Akropolis Rakúsko: jedinečná udalosť, ktorá otvorila nové cesty k filozofii a zhromaždila ľudí všetkých vekových kategórií a spoločenského a kultúrneho prostredia.
Medzi 40 podujatiami, ktoré sa uskutočnili, bolo aj „Open Mic to Philosophy“, na ktorom sa v Innsbrucku zúčastnilo 300 návštevníkov. Ďalšie boli napríklad aj „Quick philosophical dates“ a série prednášok pod názvom „Manifest pre slobodu ducha“. Najpríjemnejšou skúsenosťou bola bohatá účasť verejnosti v rôznych centrách Novej Akropolis po krajine. Osobitné poďakovanie patrí organizácii NA Zürich, ktorá zdieľala myšlienku dlhej noci a ponúkla nám veľa podpory.
Nová Akropolis Varšava oslávila Svetový deň filozofie s trojdňovým programom, ktorý zahŕňal prednášky, workshopy a dialógy.
Prvý deň bol venovaný praktickej filozofii: ako, kde a prečo aplikovať filozofiu v praxi. Druhý deň bol predstavený filozofickým workshopom o Stoicizme. Nakoniec, tretí deň bol venovaný divadelným dielňam s cieľom spoznať lepšie seba samého prostredníctvom divadelného procesu.
V sále Univerzity La Salle Maravillas sme predstavili muzikál „Pomáda“, príbeh letnej lásky inšpirovanej 70. rokmi. Šou prepojila tanec a filozofiu a prilákala veľké publikum!

Prednáška sa uskutočnila v populárnom podniku v Tel Avive pod názvom „Budhizmus a liek na biedu v 21. storočí“.
Prednáška zdôraznila princípy budhizmu, vrátane štyroch vznešených právd, vznešenej osemdielnej cesty a tiež niekoľkých príbehov týkajúcich sa života protagonistu. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov a nechýbali ani otázky a odpovede.
Nová Akropolis „znovuvytvorila" známu Platónovu Akadémiu ako súčasť organizovanej akcie pre deti.
Tu sa mohli naučiť riešiť hádanky a orientovať sa v bludisku, ako aj súťažiť v rôznych disciplínach, ako je napríklad hod diskom, závod v plnom brnení, a pod. Na týchto zábavných aktivitách sa zúčastnilo vyše 200 detí.

Stránka 1 z 30
Hore