Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 40
Nová Akropolis v Bombaji reagovala na následky cyklónu Fani v štáte Urísa (Odisha).
V spolupráci s Goonj, mimovládnou organizáciou, ktorá je známa svojou prácou v oblasti odstraňovania následkov katastrof a humanitárnej pomoci v Indii, zorganizovali zbierku potravín a iných trvanlivých tovarov.

Dobrovoľníci z Novej Akropolis prišli podporiť vysťahované rodiny privezením asi pol tony ryže a viac ako 150 kg strukovín, cukru a soli. Tieto boli zabalené do jednotlivých balíčkov, aby ich Goonj mohol ľahko distribuovať do postihnutých oblastí.

Týmto malým príspevkom vyjadrili členovia Novej Akropolis solidaritu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých táto prírodná katastrofa postihla.
Dobrovoľnícky tím z kultúrnej organizácie Nová Akropolis zorganizoval verejnú akciu na vyčistenie pláží mesta.
Okrem členov Novej Akropolis sa zúčastnili mnohí miestni obyvatelia, ktorí svojou účasťou preukázali, že im na meste tiež záleží.
Navštívili sme slávny historický chrám v Shibamate na severe Tokia.
Chrám sa volá Kyoei-zan Daikyoji a bol postavený v roku 1629 v období Edo. Okrem zaujímavej prehliadky okolia chrámu sme obdivovali tradičné japonské umenie vyrezávané do dreva vystavené v rámci vnútornej expozície.
Skupina dobrovoľníkov z Novej Akropolis už po 9. krát vyčistila časť parku Borisova Gradina v centre Sofie.
Podujatie sa konalo v spolupráci s mestom Sofia.
Nová Akropolis zorganizovala aktivitu s názvom Kvapka múdrosti, založenú na koncepte slobody a faktorov, ktoré nám bránia byť slobodní.
V našom storočí a v našich demokratických spoločnostiach považovaných za právny štát, sa okolo tejto základnej otázky slobody, napríklad slobody prejavu, točí viacero spoločenských otázok.

Môžeme byť skutočne slobodní? Sme to my sami alebo systém, v ktorom žijeme, čo obmedzuje našu slobodu? Účastníci sa na tomto stretnutí formou dialógu zamýšľali nad jednou z najpodstatnejších vecí v živote každej ľudskej bytosti.
Nová Akropolis UK s potešením oznamuje, že sme boli publikovaní v tohtoročnom vydaní Parliamentary Review – Služby vzdelávania 2019.
The Parliamentary Review je publikácia britskej vlády, ktorá vyzdvihuje najlepšie postupy v rôznych odvetviach činnosti a jej cieľom je informovať tvorcov politiky vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a politického života. Opisuje sa ako „nevyhnutný sprievodca osvedčenými postupmi odvetvia, ktorý ukazuje, ako vedúci predstavitelia sektora reagovali na výzvy v politickom a hospodárskom prostredí“.

Nová Akropolis UK je uvedená v tohtoročnej správe Education Services. Článok popisujúci jej prácu diskutuje o dôležitosti filozofie v zmysle klasickej tradície, o hodnote kultúry a z toho vyplývajúcich spôsobov, ktorými dobrovoľníctvo dokáže rozvíjať dôležité ľudské vlastnosti. Spolu s filozofickým vzdelávaním sa môže stať základom budúcnosti, v ktorom môžu jednotlivci aj spoločnosť prosperovať.

Zástupcovia britskej Novej Akropolis sa tiež zúčastnili slávnostného Gala podujatia v paláci Westminster, aby si uctili túto publikáciu a ďalej podporili povedomie o činnosti našej organizácie. Každoročne sa Parliamentary Review posiela viac ako 500 000 obchodným lídrom, tvorcom politiky a ďalším zainteresovaným osobám.
Dobrovoľníci Novej Akropolis navštívili deti v dočasnej opatere v Centre ochrany detí v Budapešti.
Toto centrum chráni ich práva a ochranuje ich pred všetkým, čo môže ohroziť ich vývoj. Jedná sa o deti, ktoré ešte nemajú 18 rokov a nemôžu zostať zo svojimi rodinami, lebo by neboli v bezpečí, alebo preto, že sa ich rodičia o nich nemôžu postarať. Dobrovoľníci z Novej Akropolis pre nich pripravili rozprávkové predstavenie, zaučili ich a v tejto rozprávke si zahrali všetci spoločne.
Už dvanásty krát sa v meste Santos v Brazílii uskutočnila záchrana pamiatok v spolupráci s Ministerstvom kultúry mesta.
Tentokrát sa čistil pamätník Bras Cubas na Námestí Republiky. Tento pamätník je prvou pamiatkou mesta. V roku 1908 ju slávnostne odhalil Lorenzo Mazza. Monument zobrazuje okrem samotného Bras Cubas-a aj postavy, ktoré symbolizujú obchod, navigáciu a génia mesta.

Socha bola znovuodhalená na výročie mesta. Dobrovoľníci Novej Akropolis boli pri tom a prispeli pásmom básní od miestnych básnikov a úvahami o hodnotách a ľudských zásadách zakorenených vo filozofii.
Ochutnávanie vína je objavovanie ohromného množstva zložiek, ktoré sa nachádzajú vo víne. Je to skôr umenie ako veda, pretože vyžaduje citlivosť a jemnosť na zachytenie prchavého zážitku.
A tak sa začal náš večer vysvetlovaním rôzných muštov z viacerých regionov Granady. Pred ochutnávkou každého vína sa povedalo o jeho pôvode, o farbe, priehľadnosti, jase, intenzite, ovocnej chuti, o arómach vo víne a toto všetko bolo sprevádzané ochutnávkou rôznych typických jedál zo španielskych provincií.
Aké hodnoty potrebujú mladí ľudia? Takýto názov niesla diskusia mladých ľudí, ktorá sa konala v Novej Akropolis v Jaéne.
Účastníci projektu „Odyseova výzva” sa zamerali na podporu filozofie medzi mladými ľudmi. Mali diskusiu o dôstojnosti, o identite a o všeobecných hodnotách ktoré ľudia potrebujú v 21.storočí. Táto iniciatíva sa stretla s výbornou spätnou väzbou od všetkých zúčastnených.

Stránka 1 z 40
Hore