Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 32
„Hudobná cesta“ je séria koncertov pre tých, ktorí snívajú o cestovaní kultúrami rôznych národov a dejín prostredníctvom klasickej hudby.
História sa dá spoznávať štúdiom literatúry a vedeckým výskumom, ale počúvanie hudby odráža aj jej ducha.

Spoločne s Annou Kurbatovovou navštívili Nemecko, Francúzsko, Španielsko, potom navštívili Argentínu a Brazíliu, aby sa nakoniec vrátili späť do Európy, do svojej rodnej krajiny Ruska.

Počas koncertu sme počúvali príbehy o priateľskom a tvrdo pracujúcom Haydnovi, otvorenom a úprimnom Mozartovi a zodpovednom a priateľskom Schubertovi. Anna Kurbatová v prestávkach rozprávala o osudoch týchto veľkých rakúskych skladateľov.

Fascinujúca hudba znela v podaní víťazov medzinárodných súťaží: Rostislav Burkin (čelo), Alina Zinnurovová (piano) a Madina Kuchkarovová (viola).
Čestnú prednášku venovanú životu a dielu vedca Stephena Hawkinga predniesol univerzitný profesor Juan Junior Calderón.
Pre svoje teórie bol Hawking jeden z najvplyvnejších vedcov svojej doby. Svojou bezprecedentnou komunikáciou, najpredávanejšími knihami a názormi publikovanými vo vplyvných medzinárodných médiách, inšpiroval tisíce mladých ľudí k štúdiu vedy.
Spojiť sa s prírodou a prekonať seba samého. Toto boli ciele 50 km dlhého každoročného pochodu Novej Akropolis v Belgicku.
Bez špeciálneho tréningu čelili dobrovoľníci tejto výzve celonočným pochodom po jednej z pútnických ciest do Siantaga de Compostela.
Nová Akropolis Chorvátsko v spolupráci s Úniou nevidiacich, Centrom súčasného umenia a mestom Podgorica, zorganizovali výstavu pre nevidiacich a zrakovo postihnutých pod názvom „Prosím, dotkni sa ma“.

Výstava sa konala v Galérii Perjanički Dom a predstavila 50 archeologických reprodukcií známych diel nášho kultúrneho dedičstva.
Každé vystavené dielo malo sprievodný text v Brailovom písme a vyzývalo návštevníkov, aby sa diel dotkli a pocítili ich vlastnými rukami. Dobrovoľníci z Novej Akropolis po celý čas sprevádzali návštevníkov recitovaním súčasnej poézie.

Prednášajúca Priscila Costa hovorila o hrdinskej ságe vo filozofickom svetle – ako o modernom mýte, ktorý obsahuje veľmi praktické symboly života.
Medzi týmito sú napr. vzťah medzi majstrom a učeníkom, dôležitosť vzťahov medzi postavami rádu Jedi, či „sila“, ktorá je tvorca a je zodpovedná za všetko v galaxii – je to len iné slovo pre energiu, ktorá dáva život nášmu vesmíru.

Prednášajúca zdôraznila dôležitosť víťazstva nad strachom, ktoré v ságe stvorí ozajstného Jedi bojovníka a v reálnom živote nám umožní hlbšie sa spoznať.
Inšpiratívny večer sa udial v deň sviatku Šavuot, ktorý je oslavou odovzdania Tóry na hore Sinaj.
Prebehli dve kolá debát. Jedno okolo biblickej histórie úteku Židov z Egypta až po zjavenie na hore Sinaj ako analógia k expanzii vedomia.

Základom druhého kola s podtitulom „Kto je hrdina?“ bola charakteristika biblickej hrdinky Rút. Témou diskusie bola myšlienka každodenného hrdinu a ako každý človek hľadá vo svojom bežnom živote príležitosti stať sa hrdinom.
Rozprava o Leonardovi, renesančnom a univerzálnom človeku, ktorého celý život bol syntézou výskumu a objavov, a pre koho príroda a život boli tí najväčší učitelia.

Nová Akropolis Medellín ponúkla divadelnú adaptáciu slávnych príbehov Zenovej tradície spísaných autormi Paul Reps a Nyogen Senzaki.
Diváci mohli počas 2 víkendov zažiť mýtickú scénu obklopenú jednoduchosťou a šarmom Zenových príbehov, ktorá zároveň vzdala úctu japonskej kultúre.
Prednáška predstavila základné myšlienky, o ktorých písal Erich Fromm, jeden z popredných psychoanalytikov a humanistických filozofov 20. storočia.
Ústrednou myšlienkou bolo: Vyhovuje spoločnosť potrebám človeka? Fromm hovorí o novom spoločenskom cieli, o komunite prepojenej bratskou láskou, spravodlivosťou a pravdou – o „novej stavbe, ktorá je od základu ľudská“.
Nová Akropolis v Južnej Kórei uviedla tému „Čas“ ako súčasť série prednášok „Krása vedy“.

Jedným zo záverov prednášky bolo, že čas nie je možné objektívne merať hodinami, a že človek sa môže naučiť čas riadiť, kontrolovať a dokonca čas vytvárať.

Stránka 1 z 32
Hore