Menu

Fakľa

 

Svetlo a teplo fakle ju stotožňujú so Slnkom. Predstavuje teda symbol očisty ohňom, ktorý ničí hmotné a negatívne prvky. Jej plameň stúpa vždy hore k nebu, tak ako túžba hľadať božský pôvod človeka, ktorú tiež reprezentuje.

Med v legendách a mýtoch

 

Med je jednou z najstarších potravín, je prírodným liekom i prostriedkom na skrášľovanie. Ľudia mu dali prívlastky ako tekuté zlato, zlatý elixír alebo dar bohov. 

Bruncvík – hrdina v nás

 

„Aby sme mohli radostne bojovať za veľkú vec, je potrebné sa radovať vo svojom vlastnom duchu, a to nedokáže človek, ktorý je presvedčený, že odíde navždy."


/Jorge Angel Livraga: Myšlienky/

Symbolika slona

 

V širšom a univerzálnom zmysle je slon symbol sily a moci, a to nielen fyzickej, ale aj mentálnej a duchovnej.

Symbolilka hada

 

Had je symbol, s ktorým sa stretávame snáď vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Je často spájaný s mudrcmi a zasvätencami, takže je vnímaný ako symbol poznania. Tiež sa spája s cyklami času, kedy symbolizuje večnosť.

Jednorožec a jeho symbolika

 

Jednorožec je bájny tvor podobný koňovi, avšak na čele má jeden špirálovitý roh. Má vznešený vzhľad a je bielej farby. Tradične je chápaný ako symbol dobra, krásy, nevinnosti a čistoty, pričom tieto kvality sa nevzťahujú len na fyzickú úroveň.

Symbolika labyrintu

 

V gréckej mytológii je labyrintom krétsky palác Minoa, kde je uväznený Minótaurus a odkiaľ hrdina Théseus nemôže vyjsť bez pomoci Ariadninej nite. Je to predovšetkým križovatka ciest, pričom niektoré z nich nemajú východ. Samotná podstata labyrintu spočíva v tom vymedziť na čo najmenšom možnom priestore čo najzložitejšiu spleť cestičiek, a tak skomplikovať pútnikovi príchod do cieľa, ktorý chce dosiahnuť.

Symbolilka páva

 

O pávoch sa hovorí, že zomierajú, ak zomrie ich partner, a preto je často páv vnímaný ako symbol trvalého vzťahu či vernosti. Oči na jeho chvoste sú považované za oči nášho srdca alebo boha. Možno práve zhadzovanie pier a ich opätovná obnova sa podpísali pod vnímanie páva aj ako symbolu seba obnovy a večnosti. V súvislosti s touto obnovou je niekedy spájaný s reinkarnáciou či zmŕtvychvstaním.

Hore