Menu

Symbolilka páva

 

O pávoch sa hovorí, že zomierajú, ak zomrie ich partner, a preto je často páv vnímaný ako symbol trvalého vzťahu či vernosti. Oči na jeho chvoste sú považované za oči nášho srdca alebo boha. Možno práve zhadzovanie pier a ich opätovná obnova sa podpísali pod vnímanie páva aj ako symbolu seba obnovy a večnosti. V súvislosti s touto obnovou je niekedy spájaný s reinkarnáciou či zmŕtvychvstaním.

Hore