Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 19. augusta 2021 od 19:00 do 20:30 h Zoznámte sa s Albertom Schweitzerom – online prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Život a dielo Alberta Schweitzera
  • Etika ako jedna z hlavných ideí naplnenia zmyslu života
  • Tolerancia, jednota, etika a kultúra v spoločnosti – ako vrchol jeho mierového úsilia


... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>


Hore