Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Sobota 23. marca 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Pondelok 25. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

  • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
  • Ako získať skúsenosť.
  • Čo nás problémy učia?
Utorok 26. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Streda 10. apríla 2019 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Štvrtok 11. apríla 2019 o 18:00 h, Košice
FARBA NAŠICH MYŠLIENOK a DIGITÁLNA DEMENCIA (prednáška s praktickými ukážkami)


Ako mnohé iné technické vynálezy aj IT môžu byť "dobrý sluha ale zlý pán", lebo informácie sú nielen informatickou veličinou či tovarom, ale predovšetkým našou duševnou potravou, a ako k nim pristupujeme, tak sa to prejavuje v našej psychike, na našom psychickom aj fyzickom stave a zdraví, a to tak v živote jednotlivcov ako aj v celej spoločnosti.

Piatok 12. apríla 2019 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
MULTIVEČER s Leonardom da Vincim (7 princípov poznania) – rozprávanie, projekcia, kvíz


pozývame Vás do obdobia renesancie - rozprávanie o tvorbe a živote Leonarda da Vinciho, o jeho siedmich princípoch poznania, ktoré odzrkadľujú jeho prístup k sebe i svetu, doplnené o projekciu, čítanie z jeho tvorby s hudbou a krátky kvíz s diskusiou.


Hore