Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Odkiaľ máme tradície?
Štvrtok 1. marca 2018 o 18:00 h, Bratislava


Kultúrny večer venovaný téme trádícií:

  • Význam tradícií v dejinách a v súčasnosti
  • Ľudský výmysel, alebo prírodné zákony?
  • Potrebujeme tradície?
Štvrtok 1. marca 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Pondelok 5. marca 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>


Hore