Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Streda 2. decembra 2020 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


V rámci večera budeme vyrábať koberčeky pre psov a mačky do útulku (Sloboda zvierat). Techniky, ktorými ich budeme vyrábať z textilnej priadze, z recyklovaného oblečenia budú dve: háčkovanie s veľkým háčikom (ak nemáte ešte túto zručnosť, netreba sa báť, rýchlo to vieme každého naučiť), alebo ručným tkaním (nie na krosnách, ale na pomocných kartónových podložkách). 

Piatok 4. decembra 2020 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU


Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.


Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré sú užitočnými nástrojmi vo všetkých oblastiach života.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Sobota 28. novembra 2020 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Rossovej, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
  • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
  • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
  • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
  • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti
Piatok 11. decembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K ...

Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.


Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré sú užitočnými nástrojmi vo všetkých oblastiach života.... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Piatok 27. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Večer na tému: Ludwig van Beethoven


Podujatie je zrušené z dôvodu opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom.

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a tento rok si pripomíname 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa. Večer bude venovaný týmto témam:

  • Nazrieme do života a diela skladateľa
  • Skladateľov heroický prístup k životu
  • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť
Utorok 1. decembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 2. decembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.


Hore