Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Nedeľa 1. marca 2020 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE


Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný osobnosti a dielu geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Život a dielo Nikolu Teslu - predpovede, vízie a vynálezy
 • Význam a prínos filozofie a etiky vo vede
 • Dá sa genialite naučiť?
Sobota 28. marca 2020 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár JAPONSKO – MÝTY, TRADÍCIE A IDEÁLY


Pozývame Vás na víkendový seminár, ktorý sa bude venovať týmto témam:

 • História a mytológia Japonska.
 • Sviatky, obrady a tradície.
 • Umenie, filozofia a Ideály.
Piatok 17. apríla 2020 o 18:00 h, Bratislava Večer na tému ACH, TEN STRACH

Pozývame vás na večer o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Bude spojením rozprávania, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie.

Prednáška a diskusia na témy:

 • Čo nám v dnešnej dobe spôsobuje najväčší strach a čo s tým?
 • Ako hľadať v živote istoty? Existujú nejaké?
 • Ako je možné pracovať so strachom?
 • Tradičný pohľad a rady východných a západných učení.
 • Praktické rady ako prekonať úzkosť, trápenie a strach podľa psychológa V. E. Frankla.


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 12. marca 2020 o 18:00 h, Košice Večer na tému ACH, TEN STRACH

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Bude spojením rozprávania, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Čo nám v dnešnej dobe spôsobuje najväčší strach a čo s tým?
 • Ako hľadať v živote istoty? Existujú nejaké?
 • Ako je možné pracovať so strachom?
 • Tradičný pohľad a rady východných a západných učení.
 • Praktické rady ako prekonať úzkosť, trápenie a strach podľa psychológa V. E. Frankla.
Sobota 4. apríla 2020 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Rossovej, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
 • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
 • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
 • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
 • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 18. februára 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 27. februára 2020 od 16:30 do 20:00 h, Banská Bystrica DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte sa k nám pridať – čaká vás nenáročná, ale zaujímavá ručná výroba hračiek a darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Štvrtok 5. marca 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému ALFONS MUCHA


Prednáška a diskusia na témy:

 • Secesia – obdobie návratu k prírode a k hodnotám umenia
 • Životný príbeh Afonsa Muchu
 • Originálny štýl „Mucha“ založený na estetických ideáloch


Hore