Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Večer na tému ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA
Utorok 22. januára 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Čo utvára ľudské šťastie?
 • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov
 • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie
Pondelok 28. januára 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 2. februára 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


Víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Ross, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
 • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
 • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
 • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
 • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Streda 23. januára 2019 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Piatok 25. januára 2019 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
ČLOVEK A JEHO TIEŇ – prednáška s divadlom


Večer s prednáškou a divadelnou scénkou, kde sa pozrieme na témy:

 • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr
 • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách
 • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti
 • Tieň ako archetypálna postava
 • Práca s tieňom podľa C. G. Junga
 • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena
Streda 30. januára 2019 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.


Hore