Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH
Streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Podujatie organizované pri príležitosti Svetového dňa filozofie na témy:

  • Skrytý jazyk symbolov
  • Hodnota a význam mýtov v starovekých kultúrach
  • Mýty a rozprávky ako symbolický jazyk duše
Večer na tému PAVOL DOBŠINSKÝ – príbehy pre dušu
Štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Podujatie organizované pri príležitosti Svetového dňa filozofie.
Večer venovaný životu a dielu slovenského spisovateľa a folkloristu, ktorý bude doplnený čítaním z diela.

Piatok 16. novembra 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU


Pri príležitosti Svetového dňa filozofie Vás pozývame na dva večery venované porovnaniu západného a východného poňatia základných životných hodnôt a zákonitostí. Okrem rozprávania budú večery doplnené o čítanie z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.

Sobota 1. decembra 2018 od 15:00 do 19:00 h, Košice MATEMATIKA DUŠE


Víkendový seminár venovaný tradičnej symbolike čísiel na témy:

  • Význam jednotlivých čísel v rôznych kultúrach
  • Pytagorás – viac než matematik
  • Zlaté číslo v prírode a v človeku
Štvrtok 6. decembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer s rozprávkami pre dospelých, ktorý bude venovaný skrytému jazyku symbolov, hodnote a významu mýtov v starovekých kultúrach a mýtom a rozprávkam ako symbolickému jazyku duše.
Podujatie bude doplnené o čítanie úryvkov z mýtov a rozprávok..


Hore