Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Streda 24. apríla 2024 od 17:30 do 20:00, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


EKO-tvorivé dielne sú súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.

Budeme vyrábať (háčkovať a tkať) podložky pod horúce nádoby alebo koberčeky z recyklovaných textilných nití.

Štvrtok 25. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Bratislava
Zem ako živý učiteľ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame Vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji organizovaný pri príležitosti Svetového dňa zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

 • Je zem živá bytosť?
 • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
 • Čomu nás príroda učí?
 • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?
Nedeľa 19. mája 2024 od 14:00 do 18:00, Bratislava
ČLOVEK A JEHO TIEŇ, víkendový seminár doplnený divadelnou scénkou


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný návodom na prácu s archetypom tieňa podľa klasickej filozofie, mytológie aj modernej psychológie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr.
 • Základné pojmy psychológie C.G.Junga – vedomie, nevedomie, archetypy.
 • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách.
 • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti.
 • Tieň ako archetypálna postava.
 • Práca s tieňom podľa C. G. Junga.
 • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 25. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Košice
ZEM AKO ŽIVÝ UČITEĽ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji, organizovaný pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty Zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

 • Je Zem živá bytosť?
 • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
 • Čomu nás príroda učí?
 • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?
Sobota 18. mája 2024 od 15:00 do 19:00, Košice
MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, sobotný seminár

Pozývame vás na sobotný seminár venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
 • Muž a žena v symboloch klasických kultúr
 • Pojmy animus a anima
 • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie
 • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov
Štvrtok 23. mája 2024 od 18:00 do 20:00, Košice
KONFUCIUS A UMENIE ŽIŤ, Večer s inšpiratívnou osobnosťou


Pozývame vás na rozprávanie o Konfuciovi – čínskom mudrcovi a učiteľovi, ktorého myšlienky a učenie tvorili základ fungovania čínskej spoločnosti vyše 2000 rokov, ovplyvnilo viaceré okolité krajiny a je dodnes živé.

Pozrieme sa spoločne na témy:

 • Náhľad do života Konfucia a generácií jeho potomkov
 • Jeho nadčasové dielo a myšlienky
 • 6 základných umení pre život podľa neho a ich súčasná obdoba


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 23. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Banská Bystrica
Zem ako živý učiteľ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame Vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji organizovaný pri príležitosti Svetového dňa zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

 • Je zem živá bytosť?
 • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
 • Čomu nás príroda učí?
 • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?
Štvrtok 25. apríla 2024 od 16:30 do 19:30, Banská Bystrica
Nekupuj, recykluj, Eko-tvorivé dielne


Eko-tvorivé dielne sú súčasťou „Týždňa pre zem", ktorý je venovaný Svetovému dňu zeme.
Spoločne si v priebehu večera vyrobíme produkty zo starších, už nepoužívaných záclon, návliečok, košieľ či tričiek, čím prispejeme k šetreniu životného prostredia.

Čo všetko budeme vyrábať:

 • Vrecúška vhodné na nákup a následné domáce skladovanie rozmanitých potravín (zelenina, ovocie, pečivo), aby sa nemuseli používať igelitové vrecká.
 • Obrúsky s včelím voskom, majú mnohostranné využitie pri balení a uskladňovaní potravín.
 • A možno spoločne vymyslíme aj niečo ďalšie :-)
Pondelok 20. mája 2024 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
SILA ILÚZIÍ, workshop


Pozývame vás workshop venovaný téme ilúzie a jej pascí, na ktorom si tiež vyskúšame rozmanité cvičenia podporujúce rozvoj bdelého vedomia.

Prednáška, diskusia a praktické úlohy na témy:

 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
 • Nebezpečenstvo manipulácie
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam


Hore