Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Utorok 22. októbra 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Piatok 25. októbra 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • súvis IT s psychikou človeka
 • tradičné aj novodobé prístupy k psychike, mysleniu, inteligencii a mozgu
 • vybrané idey z knihy M. Spitzera DIGITÁLNA DEMENCIA a jeho rady (ako i nadčasové rady dávnych mudrcov) pre skvalitnenie života, lepšie a zdravšie využívanie IT
Nedeľa 17. novembra 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár LEONARDO DA VINCI


Víkendový seminár organizovaný pri príležitosti Svetového dňa filozofie, venovaný 500. výročiu úmrtia Leonarda da Vinci. Seminár bude doplnený projekciou, čítaním z diela a kvízom.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Život a dielo veľkého renesančného génia.
 • Vedecké objavy, ktoré predbehli svoju dobu.
 • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
 • Sedem princípov poznania ako cesta rozvoja osobnosti


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Streda 30. októbra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na prednášku a diskusiu na témy:

 • Čo utvára ľudské šťastie?
 • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov
 • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie
Pondelok 4. novembra 2019 o 19:00 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
sobota 9. novembra 2019 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár SILOČIARY ZDRAVIA


víkendový seminár venovaný súvislosti zdravia s filozofiou, etikou a hodnotami.
Víkendový seminár na témy:

 • Porovnanie pohľadov na zdravie a príčiny chorôb v priebehu dejín medicíny
 • Zdravie, etika a životné hodnoty
 • Harmónia tela, duše a ducha – zdravie človeka na všetkých úrovniach a ich vzájomný vplyv
 • Myšlienky veľkých lekárov-filozofov: Hippokrates, Avicenna, Hildegarda z Bingenu, Paracelsus, Ctibor Bezděk...


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Večer na tému Viktor E. FRANKL
Utorok 22. októbra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

 • Zmysel života a ľudská vôľa.
 • Tvorivé, zážitkové a postojové hodnoty.
 • Sloboda, láska a naplnenie života.
Utorok 29. októbra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému Leonardo Da VINCI
Pondelok 18. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

 • Homo universalis - cesta poznania vlastnej identity
 • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
 • Sedem princípov poznania


Hore