Menu

Program podujatí na Slovensku

... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Streda 1. apríla 2020 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 17. apríla 2020 o 18:00 h, Bratislava Večer na tému ACH, TEN STRACH

Pozývame vás na večer o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Bude spojením rozprávania, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie.

Prednáška a diskusia na témy:

 • Čo nám v dnešnej dobe spôsobuje najväčší strach a čo s tým?
 • Ako hľadať v živote istoty? Existujú nejaké?
 • Ako je možné pracovať so strachom?
 • Tradičný pohľad a rady východných a západných učení.
 • Praktické rady ako prekonať úzkosť, trápenie a strach podľa psychológa V. E. Frankla.
Nedeľa 7. júna 2020 od 16:00 do 20:00 h, Bratislava Seminár PAUL BRUNTON – rady pre hľadajúcich


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mystikovi a cestovateľovi, no v prvom rade významnému filozofovi 20. storočia, Paulovi Bruntonovi.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Zaujímavá životná cesta Paula Bruntna
 • Priblíženie východného sveta západnému prostredníctvom aktívnej filozofie
 • Zápisky o Indii, Egypte, no hlavne o človeku a jeho vnútornom raste


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Sobota 4. apríla 2020 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Rossovej, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
 • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
 • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
 • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
 • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Streda 1. apríla 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 16. apríla 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému Japonsko – mýty, tradície a ideály


Večer na témy:

 • História a mytológia Japonska.
 • Sviatky, obrady a tradície.
 • Umenie, filozofia a Ideály.
Piatok 22. mája 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému SILA ILÚZiÍ


Večer na témy:

 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie.
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie.
 • Nebezpečenstvo manipulácie.
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam.


Hore