Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici

Streda 1. apríla 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 16. apríla 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému Japonsko – mýty, tradície a ideály


Večer na témy:

  • História a mytológia Japonska.
  • Sviatky, obrady a tradície.
  • Umenie, filozofia a Ideály.
Piatok 22. mája 2020 o 17:30 h, Banská Bystrica Večer na tému SILA ILÚZiÍ


Večer na témy:

  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie.
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie.
  • Nebezpečenstvo manipulácie.
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam.
Sobota 20. júna 2020 od 15:00 do 18:00 h, Banská Bystrica Seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE


Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný osobnosti a dielu geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo Nikolu Teslu - predpovede, vízie a vynálezy
  • Význam a prínos filozofie a etiky vo vede
  • Dá sa genialite naučiť?

 

Hore