Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici

Utorok 3. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Pondelok 9. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 18. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 19. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Večer na tému: Filozofia Východu a Západu


Večer na témy:

  • Poňatie človeka a jeho vývoja.
  • Osud a karma.
  • Ľudské vlastnosti a vnútorný rast.
  • Cesta k pravde a nadčasové hodnoty.
Piatok 27. novembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Večer na tému: Ludwig van Beethoven


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a tento rok si pripomíname 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa. Večer bude venovaný týmto témam:

  • Nazrieme do života a diela skladateľa
  • Skladateľov heroický prístup k životu
  • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť
Patchwork bez ihly
Štvrtok 3. decembra 2020 o 16:30 - 19:00 hod., Banská Bystrica


Naučte sa s nami vyrábať vianočné ozdoby technikou vpichovaného patchworku. Všetci, ktorí máte radi textil a výrobky z neho a nie ste presvedčení o svojej schopnosti pracovať s ihlou, ste teraz na tom najsprávnejšom mieste.

 

Hore