Menu

2% z Vašej dane na podporu filozofie, kultúry a dobrovoľníctva

MILÍ PRIATELIA A PRIAZNIVCI

 
ďakujeme za Vašu priazeň a príspevky vo forme 2% (3%) z daní. Minulý rok sme vďaka Vám uskutočnili množstvo vzdelávacích a kultúrnych podujatí (prednášok, workshopov, víkendových seminárov), každý mesiac sme organizovali Dobrovoľnícke tvorivé dielne, kde sa vyrábali hračky pre deti z detských domovov a krízových centier, a naši dobrovoľníci pripravili niekoľko veľmi úspešných podujatí pre detské domovy.
Krátke reporty a fotogalériu z týchto podujatí nájdete aj tu :
Aktivity pre detiEkologické aktivityDobrovoľnícke tvorivé dielne

Ak Vás naša činnosť zaujala a chceli by ste nás podporiť, veľmi radi privítame váš príspevok vo forme 2% (3%) z dane. Na tejto stránke nájdete krátky popis, ako poukázať 2 alebo 3 percentá z vašej dane a niektoré formuláre pripravené na stiahnutie.

Pri vypĺňaní údajov o prijímateľovi použite prosím nasledovné údaje:

IČO: 36067008
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Nová Akropolis, o.z.
Sídlo: Osadná 15, 831 03 Bratislava  
FORMULÁRE NA STIAHNUTIE:
Potvrdenie o zaplatení dane - formulár na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní 2 alebo 3 % dane - formulár na stiahnutie
AKO POUKÁZAŤ 2 % alebo 3 % Z DANE

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.2.2024 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu (suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol). 
 3. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu príslúchajúcemu miestu vášho trvalého bydliska. Adresu daňového úradu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady 
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:
 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, vyplňte VIII. oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 2. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, vyplňte XII. oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 3. Do príslušných koloniek uveďte:
  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  2. údaje o prijímateľovi Nová Akropolis, o.z.
 4. Vyplnené daňové priznanie za rok 2023 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2024 Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, vyplňte VI. časť s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.
 2. Do príslušných koloniek uveďte:
  1. údaje o prijímateľovi Nová Akropolis, o.z.
  2. Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,0% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1,0% z dane a v časti VI. vyplníte kolónku 4.  
  3. Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2% z dane a v časti VI. vyplníte kolónky 2 a 3.
  4. poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa
 3. Vyplnené daňové priznanie za rok 2023 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2024.

 
Podrobnejšie informácie ako aj všetky ďalšie potrebné formuláre (tlačivá na daňové priznanie, potvrdenie, vyhlásenie) nájdete na stránke http://www.rozhodni.sk/.

Ďakujeme.
Hore