Menu

2% z Vašej dane na podporu vzdelávania

MILÍ PRIATELIA A PRIAZNIVCI

 
Ak Vás naša kultúrna a vzdelávacia činnosť zaujala a chceli by ste nás podporiť, veľmi radi privítame váš príspevok vo forme 2% (3%) z dane. Na tejto stránke nájdete krátky popis ako poukázať 2 alebo 3 percentá z vašej dane a niektoré formuláre pripravené na stiahnutie.

Pri vypĺňaní údajov o prijímateľovi použite prosím nasledovné údaje:

IČO: 36067008
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Sídlo: Osadná 15, 831 03 Bratislava  
FORMULÁRE NA STIAHNUTIE:

Potvrdenie o zaplatení dane (.doc)
Vyhlásenie o poukázaní 2 alebo 3 % dane (editovateľný .pdf)

AKO POUKÁZAŤ 2 % alebo 3 % Z DANE

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.2.2017 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
 3. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu príslúchajúcemu miestu vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:
 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, vyplňte VIII. oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 2. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, vyplňte XII. oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 3. Do príslušných koloniek uveďte:
  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  2. údaje o prijímateľovi Kultúrna asociácia Nová Akropolis
 4. Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2017 Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, vyplňte IV. časť s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.
 2. Do príslušných koloniek uveďte:
  1. údaje o prijímateľovi Kultúrna asociácia Nová Akropolis
  2. Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,0% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1,0% z dane a v časti IV. vyplníte kolónku 3.  
  3. Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2% z dane a v časti IV. vyplníte kolónky 1 a 2.
  4. poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa
 3. Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2017.

 
Podrobnejšie informácie ako aj všetky ďalšie potrebné formuláre (tlačivá na daňové priznanie, potvrdenie, vyhlásenie) nájdete na stránke http://www.rozhodni.sk/.

Ďakujeme.
Hore