Menu
Previous Next

Časté otázky

Ako sa dá stať členom Novej Akropolis?
 
Ten, kto má záujem byť členom Novej Akropolis a aktívne zdieľať hodnoty, ktoré táto organizácia šíri svojou činnosťou, sa môže prihlásiť na porovnávací kurz filozofie a psychológie Východu a Západu, ktorý pravidelne otvárame. Na tomto kurze sa zoznámi so základmi klasického filozofického myslenia, z ktorého vychádzajú aj princípy a formy činnosti Novej Akropolis. Každý absolvent tohto kurzu sa môže stať členom organizácie.
 
Členstvo v sebe zahŕňa pravidelné prednášky, ktoré sú súčasťou programu štúdia Novej Akropolis, možnosť participovať na všetkých kultúrnych a dobrovoľníckych aktivitách organizácie (tvorivé dielne, divadlo, recitály, sociálne a ekologické aktivity), pravidelné stretnutia a aktivity pre členov. Každý člen prispieva na činnosť organizácie mesačným členským príspevkom, ktorého výška je rozdielna v každej pobočke. Všetci inštruktori Novej Akropolis robia svoje prednášky bezplatne ako dobrovoľnícku činnosť.
 
Je Nová Akropolis prepojená s nejakou náboženskou alebo mystickou organizáciou?
 
Nie. Základné princípy stanovujú rešpektovanie všetkých inštitucionalizovaných foriem náboženstva.
Sme presvedčení o tom, že nevedomosť a fanatizmus vytvárajú násilie a nenávisť "v mene Boha" a preto vyzývame k hĺbkovému porovnávaciemu štúdiu, ktoré umožní vybudovať väzby pochopenia namiesto múrov separatívnosti. Rešpektujeme rozličné náboženské formy našich členov, preto Nová Akropolis pôsobí v kresťanských, budhistických, moslimských a ďalších krajinách.
 
Je Nová Akropolis ľavicovo alebo pravicovo orientovaná?
 
Štúdium historických cyklov a filozofických princípov hľadania spravodlivej spoločnosti tvoria súčasť nášho programu štúdia. Rovnako ako v prípade náboženstva, myslíme si, že fanatické a uzavreté postoje vytvárajú len neznášanlivosť a separatívnosť a že štúdium a hlboké rozjímanie o dejinách poskytuje jednotlivcovi nástroje tolerantnosti a pochopenia pre všetkých jeho spoluobčanov. V našich spoločnostiach sú potrební občania pripravení spoločne pracovať pre všeobecné dobro, bez ohľadu na akékoľvek politické preferencie.
 
Spolupracujete s inými organizáciami?
 
Na celom svete spolupracujeme s množstvom ďalších organizácií, spolupracujúce organizácie na Slovensku nájdete v záložke Naši partneri.
 
Ako môže spolupracovať niekto, kto nie je členom Novej Akropolis?
 
Sme veľmi vďační za akúkoľvek dobrovoľnícku pomoc pri sociálnych a ekologických aktivitách, ktoré pravidelne organizujeme v každom sídle Novej Akropolis na celom svete. Stačí nás kontaktovať a špecifikovať, na akej činnosti máte záujem participovať.
 
V určitých typoch médií sa objavujú kritické komentáre s cieľom poškodiť meno Novej Akropolis. Aký je postoj organizácie k týmto kritikám?
 
Je zrejmé, že tí, ktorým nevyhovuje myšlienka rešpektu k ľudskej rôznorodosti, sa snažia útočiť na jej šírenie a často neváhajú použiť mimoriadne neetické prostriedky a vykonštruované obvinenia. S tým majú skúsenosti mnohé medzinárodné organizácie. Sme otvorení kritike a učíme sa z nej, ale dôrazne odmietame ohováranie a poškodzovanie dobrého mena, ktoré občas šíria isté osoby prostredníctvom internetu alebo ktoré sa objavili v niektorých médiách. Našou odpoveďou nemôže byť nič iné ako konkrétne príklady našej práce v prospech vzdelávania a slobody myslenia vo viac ako päťdesiatich krajinách a naše otvorené dvere všetkým, ktorí nás chcú spoznať.
Hore