Menu

FILOZOFIA PRE ŽIVOT - Program kurzu pre rozvoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.


kurz Filozofia pre životChceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede? Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.


Čo je obsahom kurzu:

 • Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes.
 • Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti.
 • Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
 • Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt,
  do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie.
 • Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz obsahuje 18 tém a je rozdelený na tri bloky v nasledovnom poradí:

 1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.
 2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.
 3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Čo vás čaká na kurze:

 • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
 • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
 • skúmanie princípov a zákonitostí života
 • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
 • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
 • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
 • študijné materiály k jednotlivým témam

Kurzy otvárame pravidelne v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.
Kurz ponúkame v dvoch formách:
Bežná forma

 • Celý kurz trvá 18 týždňov a každý týždeň sa jeden večer venujeme jednej téme, ktorá je spojená s diskusiou, cvičeniami na stretnutí a úlohami na doma určenými na sebarozvoj.
 • Jedno stretnutie trvá 1,5 hodiny.

Intenzívna forma

 • Celý kurz trvá 9 týždňov a každý týždeň sa jeden večer venujeme dvom témam, ktoré sú spojené s diskusiou, cvičeniami na stretnutí a úlohami na doma určenými na sebarozvoj.
 • Jedno stretnutie trvá 3 hodiny.

Cena kurzu: kurz pozostáva z troch blokov a každý z blokov má cenu 25 euro/blok, pre študentov a dôchodcov 20 euro/blok

Pri prihlasovaní sa na kurz sa hradí poplatok za prvý blok. Prihláška je platná po zrealizovaní úhrady.


Témy kurzu:

Stiahnuť program kurzu

 

Stiahnuť 

program kurzu 

1. FILOZOFIA AKO CESTA K SEBE SAMÉMU

Ako rozpoznať a rozvíjať ľudské hodnoty. Etika ako cesta sebapoznania.

10. NEOPLATONICI A KĽÚČE K SPOLUŽITIU

Alexandria- staroveké centrum poznania. Ideál bratstva. Vnútorný rast.

2. ČLOVEK – ZRKADLO UNIVERZA

Viditeľný a neviditeľný svet. Rôzne dimenzie v človeku. Zákonitosti života.

11. VÝZNAM VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

Pedagogické princípy vo filozofii. Rozvoj vnútorných potenciálov.

3. POKLADY INDICKEJ MÚDROSTI

Symbolizmus posvätného textu Bhagavadgíta. Vnútorný boj a hľadanie harmónie.

12. ŽIVÉ POSOLSTVO EGYPTA

Prepojenie duchovného a fyzického sveta. Rady egyptských mudrcov pre jednotlivca aj spoločnosť.

4. TIBETSKÁ CESTA UČENÍKA

Starobylý tibetský text "Hlas Ticha". Význam vhľadu a rozjímania. Sila mysle v praxi.

13. STOICIZMUS A IDEA SVETOOBČANA

Ľudská vôľa a vnútorná sila. Marcus Aurelius, Epiktétos, Seneca.

5. BUDHA A ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Symbolický život Budhu. Ako prekonávať bolesť. Osem rád pre vnútornú harmóniu.

14. SKRYTÁ LOGIKA DEJÍN

Hľadanie zákonitostí v udalostiach. Filozofia dejín.

6. KONFUCIUS – UČITEĽ STOVIEK GENERÁCIÍ

Malé a veľké ja v nás. Poriadok v spoločnosti. Význam obradov a tradícií.

15. PAMÄŤ A SKÚSENOSŤ

Objektívnosť pri skúmaní dejín. Skúsenosť ako motor budúcnosti.

7. HĽADANIE FUNGUJÚCEJ SPOLOČNOSTI

Spolužitie ako výzva. Úloha jednotlivca v spoločnosti.

16. MÝTUS A SKUTOČNOSŤ

Skrytá reč symbolov a mýtov. Archetypy a duchovné dedičstvo ľudstva.

8. PLATÓN A MÝTUS O JASKYNI

Platónov svet ideí. Sila ilúzií a cesta k pravde.

17. HISTORICKÉ CYKLY

Koleso dejín. Rytmus a cyklickosť času. Teória večného návratu.

9. ARISTOTELES A CESTA ZA ŠŤASTÍM

Ľudské hodnoty v gréckej filozofii. Stupne poznania a stupne šťastia.

18. OSUD A SLOBODNÁ VÔĽA

Človek ako tvorca dejín. Sloboda rozhodnúť sa.

Hore