Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis na Slovensku.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 

OFICIÁLNE OZNÁMENIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE NOVÁ AKROPOLIS (OINA).

Zoči-voči utrpeniu, ktoré prežívajú obyvatelia Ukrajiny, chce Medzinárodná organizácia Nová Akropolis vyjadriť svoju podporu a solidaritu v mene tisícov jej členov vo viac ako päťdesiatich krajinách na piatich kontinentoch. OINA odsudzuje všetky ozbrojené akcie a zastáva mierové riešenie konfliktov.

 

 

 

Materiálna zbierka pre deti z Ukrajiny.

Materiálna zbierka pre deti z UkrajinyHľadáte možnosti, ako zmysluplne pomôcť v tomto období deťom z Ukrajiny, ktoré prišli na Slovensko a zotrvávajú v ťažkých materiálnych a životných podmienkach?
Vytvorili sme pre vás možnosť – materiálnu zbierku, ktorú budeme odovzdávať deťom z Ukrajiny do ubytovacích centier a rodín.

 

 

 


Najbližšie Online podujatia

Utorok 14. júna 2022 o 18:00 h
PROBLÉMY – UČITELIA V PRESTROJENÍ - on-line prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
 • Ako získať skúsenosť.
 • Čo nás problémy učia?

Najbližšie podujatia prezenčnou formou

Streda 25. mája 2022 o 18:00, Bratislava
WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Štvrtok 26. mája 2022, o 18:00, Košice
KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA – prednáška s cvičeniami


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Odlišné stupne a sila vôle – prianie, chcenie, túžba, vôľa ako zmysel pre povinnosť.
 • Pomocníci vôle - disciplína, húževnatosť, nádej.
 • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj vôle.
 • Cvičenia pre rozvoj vôle
Utorok 31. mája 2022 o 18:00 h, Banská Bystrica
HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA V DEJINÁCH ĽUDSTVA


Prednáška sa bude venovať týmto témam:

 • Zmysel života podľa východnej a západnej filozofickej tradície.
 • Aktívny a pasívny prístup k životným situáciám.
 • Život ako poslanie, lekcia a výzva k rastu.

 

 

 

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT
(už aj online)

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

 

 

 

Najbližšie termíny Online kurzov:

zatiaľ nevypísaný

 

Najbližšie termíny prezenčnou formou:

Bratislava:
zatiaľ nevypísaný
Košice:
zatiaľ nevypísaný
B. Bystrica: 
zatiaľ nevypísaný

 Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

Hore