Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis na Slovensku.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 

Najbližšie podujatia prezenčnou formou

Streda 6. decembra 2023 od 17:30 do 20:00, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 2023 sme pre Vás pripravili už tradičné dobrovoľnícke tvorivé dielne.

Budeme vyrábať (háčkovať a tkať) koberčeky pre psíkov a mačičky do útulkov z recyklovaných textilných nití.

Utorok 5. decembra 2023 od 18:00 do 20:00, Košice
ALBERT SCHWEITZER A ÚCTA K ŽIVOTU - inšpiratívny večer – prednáška


Pozývame vás na rozprávanie o Albertovi Schweitzerovi – osobnosti svetového významu, nositeľovi Nobelovej ceny za mier, lekárovi, filozofovi, teológovi, umelcovi, vedcovi, ktorého život a dielo môžu byť inšpiráciou pre každého z nás.

Pozrieme sa spoločne na témy:

  • Život, dielo a nadčasový odkaz Alberta Schweitzera.
  • Úcta k životu, tolerancia, jednota, ľudskosť a kultúra ako piliere celoživotného úsilia.
  • Etika ako jeden z kľúčových faktorov života.
Utorok 5. decembra 2023 od 16:30 do 19:30, Banská Bystrica
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE - Tvorivé dielne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov


Pozývame vás na predvianočné vyrábanie darčekov pre mačičky a ich fanúšikov.  

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

 

 

Najbližšie termíny prezenčnou formou:

Košice:
zatiaľ nevypísaný
B. Bystrica: 
zatiaľ nevypísaný

 Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

Hore