Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na Slovensku.

Kultúrna asociácia Nová Akropolis je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 


Najbližšie podujatia

Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH
Streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Podujatie organizované pri príležitosti Svetového dňa filozofie na témy:

  • Skrytý jazyk symbolov
  • Hodnota a význam mýtov v starovekých kultúrach
  • Mýty a rozprávky ako symbolický jazyk duše
streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU


Pri príležitosti Svetového dňa filozofie Vás pozývame na dva večery venované porovnaniu západného a východného poňatia základných životných hodnôt a zákonitostí. Okrem rozprávania budú večery doplnené o čítanie z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.


KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

Témy kurzu nájdete tu >>

Najbližšie termíny:

Bratislava:
zatiaľ nevypísaný
Košice:
zatiaľ nevypísanýHore