Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis na Slovensku.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 

Najbližšie podujatia prezenčnou formou

Nedeľa 19. mája 2024 od 14:00 do 18:00, Bratislava
ČLOVEK A JEHO TIEŇ, víkendový seminár doplnený divadelnou scénkou


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný návodom na prácu s archetypom tieňa podľa klasickej filozofie, mytológie aj modernej psychológie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr.
 • Základné pojmy psychológie C.G.Junga – vedomie, nevedomie, archetypy.
 • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách.
 • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti.
 • Tieň ako archetypálna postava.
 • Práca s tieňom podľa C. G. Junga.
 • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.
Štvrtok 23. mája 2024 od 18:00 do 20:00, Košice
KONFUCIUS A UMENIE ŽIŤ, Večer s inšpiratívnou osobnosťou


Pozývame vás na rozprávanie o Konfuciovi – čínskom mudrcovi a učiteľovi, ktorého myšlienky a učenie tvorili základ fungovania čínskej spoločnosti vyše 2000 rokov, ovplyvnilo viaceré okolité krajiny a je dodnes živé.

Pozrieme sa spoločne na témy:

 • Náhľad do života Konfucia a generácií jeho potomkov
 • Jeho nadčasové dielo a myšlienky
 • 6 základných umení pre život podľa neho a ich súčasná obdoba
Pondelok 20. mája 2024 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
SILA ILÚZIÍ, workshop


Pozývame vás workshop venovaný téme ilúzie a jej pascí, na ktorom si tiež vyskúšame rozmanité cvičenia podporujúce rozvoj bdelého vedomia.

Prednáška, diskusia a praktické úlohy na témy:

 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
 • Nebezpečenstvo manipulácie
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

 

 

Najbližšie termíny prezenčnou formou:

Bratislava:
zatiaľ nevypísaný
Košice:
zatiaľ nevypísaný
B. Bystrica: 
zatiaľ nevypísaný

 Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

Hore