Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis na Slovensku.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 

Oznámenie Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis.

Delia Steinberg Guzmán
S veľkým smútkom oznamujeme, že nás opustila profesorka Delia Steinberg Guzmán, ktorá vykonávala 29 rokov funkciu medzinárodnej prezidentky našej organizácie a v posledných rokoch, od roku 2020, kedy bol vymenovaný súčasný prezident, José Carlos Adelantado Puchal, bola čestnou medzinárodnou prezidentkou.


V rokoch 1972 až 1991 bola riaditeľkou Novej Akropolis v Španielsku a v tomto období sa činnosť tejto inštitúcie rozšírila do viac ako tridsiatich miest v krajine.


V rokoch 1975 až 1991 bola koordinátorkou aktivít Novej Akropolis v Európe. V roku 1991, po smrti zakladateľa, profesora Jorgeho Ángela Livragu Rizziho, bola zvolená za medzinárodnú prezidentku Novej Akropolis a prevzala zodpovednosť za riadenie a koordináciu kultúrnej a vzdelávacej činnosti tejto inštitúcie vo viac ako päťdesiatich krajinách, v ktorých vykonáva svoju činnosť.
Záujem o kultúru a vzdelávanie ako nástroj osobnej realizácie viedol profesorku Steinberg k podpore humanitárnych, kultúrnych a filozofických aktivít počas celého života. Uvádzame niektoré z jej najvýznamnejších aktivít.

 

 

 


Najbližšie Online podujatia

Najbližšie podujatia prezenčnou formou

Streda 11. októbra 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
PREDNÁŠKA: HILDEGARDA Z BINGENU


Prednáška o živote a diele stredovekej lekárky, mystičky a prírodovedkyne.

Prednáška sa bude venovať témam:

 • Hildegardin život a dielo
 • Vizionárske knihy
 • Prírodovedecké poznanie
 • Náuka o zdraví
Štvrtok 5. októbra 2023 v čase od 18:00 do 20:00, Košice
WORKSHOP: TVORIVÉ MYSLENIE


Pozývame vás na inšpiratívny a interaktívny workshop venovaný jednému z dôležitých ľudských potenciálov, akým je kreativita, tvorivé myslenie a tvorivý prístup k životu. Podujatie bude sprevádzané praktickými cvičeniami pre rozvoj tvorivosti.

Aké témy nás v tento večer čakajú?

 • Základné zložky tvorivého myslenia
 • Prekážky a spúšťače našej kreativity
 • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti
Stvrtok 12., 19., a 26. októbra 2023 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
Cyklus prednášok: MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ARCHETYPY PODĽA C. G. JUNGA


Pozývame vás na cyklus prednášok venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Cyklus prednášok sa bude venovať týmto témam:

 • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
 • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia. Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
 • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
 • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie.
 • Muž a žena v symboloch klasických kultúr.
 • Pojmy animus a anima.
 • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.
 • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

 

 

Najbližšie termíny prezenčnou formou:

 Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

Hore