Menu
Previous Next

PREČO KULTÚRA

Kultúra rozširuje naše chápanie života a sveta a približuje nás k ostatným ľuďom s duchom rešpektu, solidarity a pochopenia. Cieľom kultúry je dosiahnuť etické, morálne a trvácne hodnoty, ktoré posilňujú ľudskú dôstojnosť a ochraňujú základné práva človeka na život a spolužitie.

V Novej Akropolis podporujeme všetkými dostupnými prostriedkami kultúrny dialóg, s presvedčením, že stretnutia ľudských bytostí nad spoločnými otázkami a záujmami, so snahou zdieľať svoje stanoviská, sú veľmi potrebné v našich spoločnostiach, ktoré trpia negatívnymi dôsledkami odcudzenia a samoty bez zmyslu.

Témy sú veľmi rôznorodé a zahŕňajú rozličné disciplíny: od histórie po antropológiu, fyziku, umenie, šport... s cieľom vysvetliť a lepšie pochopiť fenomény a otázky našej doby.


Hore