Menu
Previous Next

DELIA STEINBERG GUZMAN

Delia Steinberg Guzmán
Narodila sa 7. januára 1943 v Buenos Aires (Argentína). Od roku 1974 žije v Španielsku a v roku 1975 získala španielsku štátnu príslušnosť.

Štúdium a diplomy

V detstve začala študovať hudbu a ako sedemnásťročná získala titul profesorky klavíra a skladby na Národnom hudobnom konzervatóriu v Buenos Aires. Niekoľko rokov študovala u argentínskej pianistky Flory Nudelman a neskôr u ruského majstra Huberta Brandenburga.


Urobila štátne skúšky z filozofie na Univerzite v Buenos Aires.
Jej záujem o kultúru a vzdelávanie ako nástroje realizácie človeka ju priviedol k štúdiu ďalších odborov, absolvovala špecializačné kurzy archeológie, dejín a dejín hudby, bioenergetickej medicíny a ďalších prírodných terapií.

Hudobné aktivity

Prvé verejné vystúpenie mala v desiatich rokoch. Potom bola mnohokrát pozvaná k účasti na klavírnych recitáloch usporiadaných Kresťanskou asociáciou mladých, Mladými argentínskymi pianistami, Spolkom umeleckej kultúry, Novými hudobnými hodnotami, Asociáciou Harmonicus, odborom kultúry Ministerstva školstva v Argentíne, Hudobným vzdelávaním a ďalšími oficiálnymi i súkromnými usporiadateľmi.


Mala množstvo koncertov v sálach rôznych spoločností i v rozhlase a televízii v Argentíne a v ďalších krajinách Ameriky, na ktoré tlač reagovala nadšenými kritikami.
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia Maurice Ravela sa spolu s ostatnými umelcami a novinármi zúčastnila 7.júla 1967 oslavy na počesť tohto hudobníka v Argentínskom inžinierskom stredisku.
Na podporu štúdia hudby založila v roku 1988 Hudobný inštitút Tristan, kde vyučuje hru na klavír. V súčasnej dobe tento inštitút pôsobí v Španielsku, Brazílii, Francúzsku, Izraeli a Nemecku, kde má množstvo významných vzdelávacích aktivít.


Zároveň vedie kurzy hudobného vzdelávania v Španielsku, z ktorých možno zdôrazniť tie, ktoré sú venované kompletnému dielu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Wagnera, F. Chopina a R. Schumanna.
V rámci podpory nových hodnôt v hudbe založila v roku 1975 medzinárodnú Klavírnu súťaž, ktorá nesie jej meno, zasadá v jej porote a dáva podnety pre rozvoj mladých hudobných profesionálov. Medzinárodná klavírna súťaž Delie Steinberg sa každoročne koná v Madride (Španielsko) a zúčastňujú sa jej mladí pianisti z celého sveta.

Výučba a výskum

V roku 1966 vstúpila do Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis a absolvovala kompletné štúdium Filozofickej školy tejto organizácie u profesora Jorge Angela Livragu, jej zakladateľa.
Od doby, kedy sa zapojila do pedagogickej činnosti tejto inštitúcie, prednášala dejiny filozofie, filozofiu morálky, symbolizmus, dejiny náboženstva, východnú filozofiu, psychológiu a metafyzickú estetiku a rétoriku. K týmto odborom pripravila pedagogické príručky.


Svoju činnosť rozšírila o vedenie Kurzov formovania pre ďalších učiteľov a inštruktorov v Novej Akropolis. Viedla kurzy, prednášky a semináre v rôznych krajinách Európy, Ameriky a Ázie na témy ako: „Spoločné črty starodávnych civilizácií", „Bolesť a jej príčiny", „Ezoterické tradície o pôvode človeka a vesmíru", „Kľúče k astrológii", „Filozofia pre život", „Úzkosť mládeže", „Astrológia a psychológia", „Egypt: myslenie, život a náboženstvo", „Odkaz templárov", „Metafyzická krása ženy", „Tradícia a čas", „Muzikoterapia", „Chromoterapia".


Od roku 1977 v Španielsku vytvára a podporuje Literárnu súťaž poviedok a spolu s významnými predstaviteľmi tohto literárneho štýlu je členom jej poroty.


Od roku 1972 do roku 1991 bola riaditeľkou Novej Akropolis v Španielsku a počas týchto rokov sa kultúrna činnosť Novej Akropolis rozšírila do viac než tridsiatich miest tohto štátu.
Počas tejto doby podporovala pedagogickú a výskumnú činnosť v rôznych oblastiach:
Pre deti a mládež: tábory, turistika, rozprávanie príbehov, úvodné kurzy filozofie ako nástroj vzdelávania a pod.


Medicína a celostná terapia, programy ďalšieho vzdelávania a výskumu pre lekárov, zdravotníkov, terapeutov prostredníctvom seminárov akupunktúry, laserovej terapie, homeopatie, magnetoterapie, bioenergetiky, vedených poprednými odborníkmi, atď.


Sociálne aktivity: školenia a semináre pre dobrovoľníkov a aktívna účasť v ekologických a sociálnych programoch, pomoc pri živelných pohromách a katastrofách, v útulkoch pre zvieratá a pod. v spolupráci s vládnymi agentúrami. Všetky tieto aktivity mali národný i medzinárodný ohlas.
Od roku 1975 do roku 1991 bola zároveň koordinátorkou činnosti Novej Akropolis v Európe. Od roku 1991, po smrti zakladateľa Novej Akropolis, profesora Jorge Angela Livragu, bola zvolená za medzinárodnú prezidentku, čo znamená, že je poverená vedením Novej Akropolis a koordináciou jej výchovnej a vzdelávacej činnosti vo všetkých štátoch sveta, kde sa táto asociácia nachádza.

Publikovanie

V časopisoch a novinách publikovala množstvo článkov na témy vzťahujúce sa k filozofii, hudbe a kultúre všeobecne.


Od roku 1972 je šéfredaktorkou španielskeho časopisu „Kultúrne listy", v ktorom bolo zverejnených množstvo jej článkov a cyklov, ako sú „Medzi nami", „Niečo na rozprávanie", „Spýtajme sa", venovaných podpore praktickej aplikácie filozofie v každodennom živote.


Od roku 2000 je zároveň šéfredaktorkou kultúrneho časopisu „Sfinga", ktorý má mnoho čitateľov v Španielsku i v latinskoamerických krajinách.

Vydané knihy a príručky:

Napísala viac než tridsať kníh a príručiek týkajúcich sa praktickej filozofie, psychológie, dávnych civilizácií, astrológie, atď. Medzi ne patria:


Hry Maye (Madrid, 1.vyd. 1980, 2.vyd. 1982)
Dnes som videla (Madrid, 1.vyd.)
Povedali mi, že... (Madrid, 1.vyd. 1984, v češtine: Praha, 2006)
Každodenný hrdina (Madrid, 1.vyd. 1996, 2.vyd. 2002, v češtine: Praha, 2003)
Láska platonická, láska telesná (Lima, 1998)
Prečo veriť v reinkarnáciu? (Lima, 1999)
Dôvody prečo vidieť život s optimizmom (Lima, 1999)
Umenie vedieť si zvoliť (Lima, 2002)
Metafyzická krása ženy (Lima, 2002)
Duša ženy (Madrid, 2002)
Sloboda a predurčenie (Madrid, 2002)
Charakter podľa hviezd (Madrid, 2002)
Praktický ezoterizmus (Madrid, 2002)
Život po smrti (Madrid, 2002)
Filozofia pre život (Madrid, 2005)
Čo robíme srdcom a mysľou? (Madrid, 2005)
Som naozaj slobodný? (Lima, 2005)
Myšlienky (Lima, 2007)


Všetky diela vydané v španielčine boli preložené do francúzštiny, angličtiny, nemčiny, turečtiny, ruštiny, češtiny, portugalčiny, gréčtiny a ďalších jazykov.


Od roku 1995 vedie vydávanie ročenky o činnosti Novej Akropolis v štyridsiatich ôsmych krajinách, kde má svoje pobočky. Ročenka odráža priame aktivity, ktoré má organizácia v spoločnosti, a to v oblasti kultúry, ekológie, hudby, medicíny, bojových umení a v oblasti sociálnej. Tieto aktivity sú vedené v duchu jednoty a rozmanitosti, ktorý ich charakterizuje, a pod ktorého impulzom pôsobia viac než štyridsať rokov.


Ročenka o činnosti je vydávaná v španielčine a angličtine a je distribuovaná po celom svete na súkromnej aj inštitucionálnej úrovni.

Poďakovanie

V roku 1980 dostala za svoju prácu riaditeľky Novej Akropolis Striebornú plaketu za umenie, vedu a literatúru, ktorú udeľuje Francúzska akadémia.


Hore